AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016

V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2015/2016. Výroční zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy. Současně Česká školní inspekce zveřejňuje souhrnné vydání tematických zpráv za školní rok 2015/2016.

VZ ČŠI 2015/2016

Příloha VZ ČŠI - Tematické zprávy 2015/2016