AKTUALITY

 • 3.7.2018

  Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

 • 3.7.2018

  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

 • 15.6.2018

  Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

 • 13.6.2018

  Česká školní inspekce diskutovala s oborovými didaktiky nad výsledky testování

  Ve dnech 29. května, 5. června a 7. června 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnily odborné semináře nad výsledky testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které Česká školní inspekce realizovala na jaře roku 2017. Semináře navázaly na tradici pořádat setkání s různě zaměřenými odborníky nad výsledky testování prováděných Českou školní inspekcí, která byla založena již před několika lety.

 • 7.6.2018

  Česká školní inspekce provedla šetření PISA 2018 a TALIS 2018

  V rámci pravidelného zapojování České republiky do mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání provedla Česká školní inspekce na jaře tohoto roku hlavní sběry dat šetření PISA 2018, které bylo v aktuálním cyklu zaměřeno zejména na sledování čtenářské gramotnosti patnáctiletých žáků, a TALIS 2018 mapujícího pracovní podmínky učitelů a ředitelů škol. Zároveň byl realizován také a pilotní sběr dat šetření TIMSS 2019, které se věnuje matematice a přírodovědě.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Vedení České školní inspekce diskutovalo s celostátními partnery

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys sešli se zástupci partnerů České školní inspekce na celostátní úrovni. Toto setkání završilo sérii regionálních informačních setkání, která byla na podzim roku 2016 uspořádána Českou školní inspekcí postupně ve všech krajích ČR. 

Setkání se zúčastnili např. náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký, poslankyně Parlamentu ČR Nina Nováková, státní tajemník v MŠMT Jindřich Fryč, náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Zuzana Matušková, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Jiří Macíček, zástupce náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu David Beňák, zástupci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Eleonóra Tilcerová a Jaromír Šiman, vedoucí referátu církevního školství Arcibiskupství pražského Filip Dostál, vedoucí Centra pro školy Arcibiskupství olomouckého Zdislava Vyvozilová, zástupci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy David Greger, Martin Chvál a Václav Trojan, proděkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Miroslav Procházka, proděkan Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Josef Kepka, náměstci hejtmana Moravskoslezského a Ústeckého kraje Stanislav Folwarczny a Petr Šmíd, zástupce vedoucího katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Václav Mertin, ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Helena Plitzová, předsedkyně Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR Marcela Štiková, místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéta Seidlová, zástupkyně ředitele Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Lucie Smékalová, odborný konzultant EDUin Tomáš Feřtek, zástupce projektu Pomáháme školám k úspěchu Vladimír Srb, čestná členka SKAV Jana Hrubá nebo koordinátor programu Vzdělávání dětí a mladých lidí nadace Open society fund Štěpán Vidím Drahokoupil.

V rámci více než tříhodinového programu bylo diskutováno např. koncepční nastavení České školní inspekce, její priority a struktura činností, model kvalitní školy a na něj navázaná kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, metody, postupy a nástroje pro hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání a jejich sdílení, sjednocování pohledu na kvalitu ve vzdělávání, propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy, metodická podpora škol a školských zařízení nebo vývoj nových metod a nástrojů pro nastavení komplexního systému hodnocení. Představeny byly hlavní závěry z hodnocení kvality počátečního vzdělávání ve školním roce 2015/2016, včetně doporučení pro systém, zřizovatele i jednotlivé školy a školská zařízení. Zhodnocena byla rovněž dosavadní spolupráce s vybranými celostátními partnery České školní inspekce. V rámci diskuze pak byla komentována nejrůznější témata počátečního vzdělávání, jako je kariérní systém, společné vzdělávání, pregraduální příprava pedagogů, podpora pedagogů, hodnocení klíčových kompetencí, administrativní zátěž ve školách apod.

Přítomní hosté velmi pozitivně ocenili šíři, relevantnost a erudovanost zjištění a doporučení, která ve vztahu ke kvalitě a efektivitě počátečního vzdělávání Česká školní inspekce pravidelně nabízí, ocenili nastavení a způsob práce České školní inspekce jako národní autority pro hodnocení a kontrolu kvality a efektivity počátečního vzdělávání a vyjádřili České školní inspekci pro její další činnosti výraznou podporu.

Diskuze vedení České školní inspekce s jednotlivými partnery bude pokračovat připravovaným jednáním se zástupci odborných školských asociací, které se uskuteční počátkem února 2017.