AKTUALITY

 • 25.9.2018

  Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

 • 11.9.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

  Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

 • 11.9.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 5.9.2018

  Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Zájem o InspIS PORTÁL stoupá

Webová platforma pro prezentaci škol a školských zařízení a sdílení informací zaujaly pedagogickou i laickou veřejnost. Měsíčně využívají možnosti nového informačního systému ČŠI tisíce unikátních návštěvníků. Zájem o něj projevují i samotné školy, které do systému InspIS PORTÁL dobrovolně zadávají co možná nejkomplexnější informace o charakteru školy nebo o poskytovaném vzdělání. Od zprovoznění webu v říjnu 2014 vzrostl k dnešnímu dni počet vyplněných profilů škol desetinásobně na téměř tři tisíce.

Česká školní inspekce v systému InspIS PORTÁL navíc stále rozšiřuje možnosti vyhledávání škol o další položky. Kromě mateřských, základních a středních škol lze v povinném filtru „druh školy“ nově vyhledávat také konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a střediska volného času. V nejbližší době také přibudou formulářové položky pro domovy mládeže, internáty, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra či zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.