AKTUALITY

 • 3.7.2018

  Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

 • 3.7.2018

  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

 • 15.6.2018

  Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

 • 13.6.2018

  Česká školní inspekce diskutovala s oborovými didaktiky nad výsledky testování

  Ve dnech 29. května, 5. června a 7. června 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnily odborné semináře nad výsledky testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které Česká školní inspekce realizovala na jaře roku 2017. Semináře navázaly na tradici pořádat setkání s různě zaměřenými odborníky nad výsledky testování prováděných Českou školní inspekcí, která byla založena již před několika lety.

 • 7.6.2018

  Česká školní inspekce provedla šetření PISA 2018 a TALIS 2018

  V rámci pravidelného zapojování České republiky do mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání provedla Česká školní inspekce na jaře tohoto roku hlavní sběry dat šetření PISA 2018, které bylo v aktuálním cyklu zaměřeno zejména na sledování čtenářské gramotnosti patnáctiletých žáků, a TALIS 2018 mapujícího pracovní podmínky učitelů a ředitelů škol. Zároveň byl realizován také a pilotní sběr dat šetření TIMSS 2019, které se věnuje matematice a přírodovědě.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Zájem o InspIS PORTÁL stoupá

Webová platforma pro prezentaci škol a školských zařízení a sdílení informací zaujaly pedagogickou i laickou veřejnost. Měsíčně využívají možnosti nového informačního systému ČŠI tisíce unikátních návštěvníků. Zájem o něj projevují i samotné školy, které do systému InspIS PORTÁL dobrovolně zadávají co možná nejkomplexnější informace o charakteru školy nebo o poskytovaném vzdělání. Od zprovoznění webu v říjnu 2014 vzrostl k dnešnímu dni počet vyplněných profilů škol desetinásobně na téměř tři tisíce.

Česká školní inspekce v systému InspIS PORTÁL navíc stále rozšiřuje možnosti vyhledávání škol o další položky. Kromě mateřských, základních a středních škol lze v povinném filtru „druh školy“ nově vyhledávat také konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a střediska volného času. V nejbližší době také přibudou formulářové položky pro domovy mládeže, internáty, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra či zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.