AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Zájem o InspIS PORTÁL stoupá

Webová platforma pro prezentaci škol a školských zařízení a sdílení informací zaujaly pedagogickou i laickou veřejnost. Měsíčně využívají možnosti nového informačního systému ČŠI tisíce unikátních návštěvníků. Zájem o něj projevují i samotné školy, které do systému InspIS PORTÁL dobrovolně zadávají co možná nejkomplexnější informace o charakteru školy nebo o poskytovaném vzdělání. Od zprovoznění webu v říjnu 2014 vzrostl k dnešnímu dni počet vyplněných profilů škol desetinásobně na téměř tři tisíce.

Česká školní inspekce v systému InspIS PORTÁL navíc stále rozšiřuje možnosti vyhledávání škol o další položky. Kromě mateřských, základních a středních škol lze v povinném filtru „druh školy“ nově vyhledávat také konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a střediska volného času. V nejbližší době také přibudou formulářové položky pro domovy mládeže, internáty, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra či zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.