AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Zájem o InspIS PORTÁL stoupá

Webová platforma pro prezentaci škol a školských zařízení a sdílení informací zaujaly pedagogickou i laickou veřejnost. Měsíčně využívají možnosti nového informačního systému ČŠI tisíce unikátních návštěvníků. Zájem o něj projevují i samotné školy, které do systému InspIS PORTÁL dobrovolně zadávají co možná nejkomplexnější informace o charakteru školy nebo o poskytovaném vzdělání. Od zprovoznění webu v říjnu 2014 vzrostl k dnešnímu dni počet vyplněných profilů škol desetinásobně na téměř tři tisíce.

Česká školní inspekce v systému InspIS PORTÁL navíc stále rozšiřuje možnosti vyhledávání škol o další položky. Kromě mateřských, základních a středních škol lze v povinném filtru „druh školy“ nově vyhledávat také konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a střediska volného času. V nejbližší době také přibudou formulářové položky pro domovy mládeže, internáty, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra či zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.