AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce bude opět zjišťovat výsledky žáků

Ve dnech 11. až  22. května  2015 provede Česká školní inspekce na vzorku cca 2 400 škol výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET (v modulu certifikovaného testování). Cílem bude ověřit aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích programů. Žáci 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií budou vyplňovat test v délce 75 minut ze společenskovědního a přírodovědného základu. U žáků 3. ročníků vybraných oborů SOŠ pak budou v testu ověřovány znalosti přírodovědného základu.

Výběrového testování se budou moci dobrovolně zúčastnit i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, zjišťování výsledků žáků bude povinné pouze pro žáky se sluchovým postižením.

Výsledek testu obdrží žáci bezprostředně po jeho ukončení, souhrnné výsledky pak Česká školní inspekce zveřejní v průběhu června 2015.