AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce bude opět zjišťovat výsledky žáků

Ve dnech 11. až  22. května  2015 provede Česká školní inspekce na vzorku cca 2 400 škol výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET (v modulu certifikovaného testování). Cílem bude ověřit aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích programů. Žáci 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií budou vyplňovat test v délce 75 minut ze společenskovědního a přírodovědného základu. U žáků 3. ročníků vybraných oborů SOŠ pak budou v testu ověřovány znalosti přírodovědného základu.

Výběrového testování se budou moci dobrovolně zúčastnit i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, zjišťování výsledků žáků bude povinné pouze pro žáky se sluchovým postižením.

Výsledek testu obdrží žáci bezprostředně po jeho ukončení, souhrnné výsledky pak Česká školní inspekce zveřejní v průběhu června 2015.