AKTUALITY

 • 25.9.2018

  Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

 • 11.9.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

  Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

 • 11.9.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 5.9.2018

  Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Testovací aplikace InspIS SET už i v mobilu a na tabletu

Na postupné pronikání moderních technologií a nových médií do výuky pružně reaguje také Česká školní inspekce. V současné době dokončila vývoj testovací aplikace InspIS SET mobile určené pro uživatele mobilních zařízení, jako jsou tablety a chytré mobilní telefony. V průběhu dubna 2015 bude na vybraných školách probíhat její pilotáž s cílem poskytnout ČŠI zpětnou vazbu a případné náměty pro možné další úpravy.

V každém kraji Česká školní inspekce vytipovala tři až pět škol. Na každé z nich pak bude aplikace InspIS SET mobile otestována na skupině 15 - 30 žáků, kteří absolvují jeden až dva libovolné testy v modulu školního testování. Pilotní ověření bude realizováno zejména na mobilních zařízeních, kterými disponuje konkrétní škola. V případě potřeby je však budou moci vyzkoušet i sami žáci na svých vlastních mobilních telefonech nebo tabletech, do nichž však musí být předem nainstalována testovací aplikace. Ta je připravena pro operační systémy Android, Windows a Apple iOS (iPad, iPhone). Podmínkou pilotáže je samozřejmě připojení daných zařízení k internetu.

Bezprostředně po absolvování testování budou mít žáci i učitelé k dispozici systémem vygenerované výsledky, se kterými budou moci dle uvážení sami dále pracovat.

Na jednotlivých školách budou realizaci pilotáže monitorovat proškolení inspekční pracovníci, kteří budou zaznamenávat její průběh a také podněty k případným úpravám systému. Pracovníci školy zároveň po ukončení pilotního ověřování vyplní připravený dotazník, shrnující jejich názory, postřehy a případné nedostatky systému. Na základě zpětné vazby pak ČŠI testovací aplikaci InpIS SET mobile upraví tak, aby byla uživatelsky co nejkomfortnější, a aby se stala efektivním a přínosným nástrojem pro průběžné ověřování  znalostí a vědomostí žáků.