AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Testovací aplikace InspIS SET už i v mobilu a na tabletu

Na postupné pronikání moderních technologií a nových médií do výuky pružně reaguje také Česká školní inspekce. V současné době dokončila vývoj testovací aplikace InspIS SET mobile určené pro uživatele mobilních zařízení, jako jsou tablety a chytré mobilní telefony. V průběhu dubna 2015 bude na vybraných školách probíhat její pilotáž s cílem poskytnout ČŠI zpětnou vazbu a případné náměty pro možné další úpravy.

V každém kraji Česká školní inspekce vytipovala tři až pět škol. Na každé z nich pak bude aplikace InspIS SET mobile otestována na skupině 15 - 30 žáků, kteří absolvují jeden až dva libovolné testy v modulu školního testování. Pilotní ověření bude realizováno zejména na mobilních zařízeních, kterými disponuje konkrétní škola. V případě potřeby je však budou moci vyzkoušet i sami žáci na svých vlastních mobilních telefonech nebo tabletech, do nichž však musí být předem nainstalována testovací aplikace. Ta je připravena pro operační systémy Android, Windows a Apple iOS (iPad, iPhone). Podmínkou pilotáže je samozřejmě připojení daných zařízení k internetu.

Bezprostředně po absolvování testování budou mít žáci i učitelé k dispozici systémem vygenerované výsledky, se kterými budou moci dle uvážení sami dále pracovat.

Na jednotlivých školách budou realizaci pilotáže monitorovat proškolení inspekční pracovníci, kteří budou zaznamenávat její průběh a také podněty k případným úpravám systému. Pracovníci školy zároveň po ukončení pilotního ověřování vyplní připravený dotazník, shrnující jejich názory, postřehy a případné nedostatky systému. Na základě zpětné vazby pak ČŠI testovací aplikaci InpIS SET mobile upraví tak, aby byla uživatelsky co nejkomfortnější, a aby se stala efektivním a přínosným nástrojem pro průběžné ověřování  znalostí a vědomostí žáků.