AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Videomanuály a příručky ČŠI usnadní práci se systémy InspIS

Česká školní inspekce vyvinula v posledních letech několik nových informačních systémů. Pro usnadnění práce s těmito systémy je k dispozici série příruček a videomanuálů se srozumitelnými návody na jejich obsluhu. 

Pro každý z informačních systémů jsou k dispozici metodické příručky, doplněné také o krátká instruktážní videa. Vydán byl mimo jiné manuál pro školy k INEZ (inspekčnímu elektronickému zjišťování), manuál pro zasílání záznamů o úrazech, dále metodické příručky pro učitele pro práci se systémy InspIS SET, InspIS ŠVP nebo InspIS PORTÁL. Zveřejněna byla také metodická příručka pro učitele, kteří chtějí pro své potřeby v rámci výuky využívat modul E-learning systému elektronického testování (InspIS SET).

Česká školní inspekce připravila také soubory instruktážních videomanuálů. Výhodou přibližně desetiminutových videí je jejich rozdělení po jednotlivých funkcionalitách systému, což umožňuje snadnou orientaci podle témat. V případě, že uživateli není něco jasné, může video zastavit, případně vrátit a v systému si daný postup přímo vyzkoušet. Videomanuály jsou sestaveny tak, aby při nich bylo možné souběžně pracovat v systému, a získávat tak praktické dovednosti pro maximální využití všech systémových funkcionalit.

Příručky a instruktážní videa jsou průběžně zveřejňována na webových stránkách ČŠI (www.csicr.cz), v záložce Informační systémy umístěné na úvodní straně v levém sloupci (jejich nabídka se zobrazí po kliknutí na tuto záložku). K videomanuálům se lze dostat také přímo přes systém InspIS, a to v levém sloupci na nástěnce.