AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Videomanuály a příručky ČŠI usnadní práci se systémy InspIS

Česká školní inspekce vyvinula v posledních letech několik nových informačních systémů. Pro usnadnění práce s těmito systémy je k dispozici série příruček a videomanuálů se srozumitelnými návody na jejich obsluhu. 

Pro každý z informačních systémů jsou k dispozici metodické příručky, doplněné také o krátká instruktážní videa. Vydán byl mimo jiné manuál pro školy k INEZ (inspekčnímu elektronickému zjišťování), manuál pro zasílání záznamů o úrazech, dále metodické příručky pro učitele pro práci se systémy InspIS SET, InspIS ŠVP nebo InspIS PORTÁL. Zveřejněna byla také metodická příručka pro učitele, kteří chtějí pro své potřeby v rámci výuky využívat modul E-learning systému elektronického testování (InspIS SET).

Česká školní inspekce připravila také soubory instruktážních videomanuálů. Výhodou přibližně desetiminutových videí je jejich rozdělení po jednotlivých funkcionalitách systému, což umožňuje snadnou orientaci podle témat. V případě, že uživateli není něco jasné, může video zastavit, případně vrátit a v systému si daný postup přímo vyzkoušet. Videomanuály jsou sestaveny tak, aby při nich bylo možné souběžně pracovat v systému, a získávat tak praktické dovednosti pro maximální využití všech systémových funkcionalit.

Příručky a instruktážní videa jsou průběžně zveřejňována na webových stránkách ČŠI (www.csicr.cz), v záložce Informační systémy umístěné na úvodní straně v levém sloupci (jejich nabídka se zobrazí po kliknutí na tuto záložku). K videomanuálům se lze dostat také přímo přes systém InspIS, a to v levém sloupci na nástěnce.