AKTUALITY

 • 3.7.2018

  Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

 • 3.7.2018

  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

 • 15.6.2018

  Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

 • 13.6.2018

  Česká školní inspekce diskutovala s oborovými didaktiky nad výsledky testování

  Ve dnech 29. května, 5. června a 7. června 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnily odborné semináře nad výsledky testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které Česká školní inspekce realizovala na jaře roku 2017. Semináře navázaly na tradici pořádat setkání s různě zaměřenými odborníky nad výsledky testování prováděných Českou školní inspekcí, která byla založena již před několika lety.

 • 7.6.2018

  Česká školní inspekce provedla šetření PISA 2018 a TALIS 2018

  V rámci pravidelného zapojování České republiky do mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání provedla Česká školní inspekce na jaře tohoto roku hlavní sběry dat šetření PISA 2018, které bylo v aktuálním cyklu zaměřeno zejména na sledování čtenářské gramotnosti patnáctiletých žáků, a TALIS 2018 mapujícího pracovní podmínky učitelů a ředitelů škol. Zároveň byl realizován také a pilotní sběr dat šetření TIMSS 2019, které se věnuje matematice a přírodovědě.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Videomanuály a příručky ČŠI usnadní práci se systémy InspIS

Česká školní inspekce vyvinula v posledních letech několik nových informačních systémů. Pro usnadnění práce s těmito systémy je k dispozici série příruček a videomanuálů se srozumitelnými návody na jejich obsluhu. 

Pro každý z informačních systémů jsou k dispozici metodické příručky, doplněné také o krátká instruktážní videa. Vydán byl mimo jiné manuál pro školy k INEZ (inspekčnímu elektronickému zjišťování), manuál pro zasílání záznamů o úrazech, dále metodické příručky pro učitele pro práci se systémy InspIS SET, InspIS ŠVP nebo InspIS PORTÁL. Zveřejněna byla také metodická příručka pro učitele, kteří chtějí pro své potřeby v rámci výuky využívat modul E-learning systému elektronického testování (InspIS SET).

Česká školní inspekce připravila také soubory instruktážních videomanuálů. Výhodou přibližně desetiminutových videí je jejich rozdělení po jednotlivých funkcionalitách systému, což umožňuje snadnou orientaci podle témat. V případě, že uživateli není něco jasné, může video zastavit, případně vrátit a v systému si daný postup přímo vyzkoušet. Videomanuály jsou sestaveny tak, aby při nich bylo možné souběžně pracovat v systému, a získávat tak praktické dovednosti pro maximální využití všech systémových funkcionalit.

Příručky a instruktážní videa jsou průběžně zveřejňována na webových stránkách ČŠI (www.csicr.cz), v záložce Informační systémy umístěné na úvodní straně v levém sloupci (jejich nabídka se zobrazí po kliknutí na tuto záložku). K videomanuálům se lze dostat také přímo přes systém InspIS, a to v levém sloupci na nástěnce.