AKTUALITY

 • 25.9.2018

  Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

 • 11.9.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

  Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

 • 11.9.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 5.9.2018

  Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Videomanuály a příručky ČŠI usnadní práci se systémy InspIS

Česká školní inspekce vyvinula v posledních letech několik nových informačních systémů. Pro usnadnění práce s těmito systémy je k dispozici série příruček a videomanuálů se srozumitelnými návody na jejich obsluhu. 

Pro každý z informačních systémů jsou k dispozici metodické příručky, doplněné také o krátká instruktážní videa. Vydán byl mimo jiné manuál pro školy k INEZ (inspekčnímu elektronickému zjišťování), manuál pro zasílání záznamů o úrazech, dále metodické příručky pro učitele pro práci se systémy InspIS SET, InspIS ŠVP nebo InspIS PORTÁL. Zveřejněna byla také metodická příručka pro učitele, kteří chtějí pro své potřeby v rámci výuky využívat modul E-learning systému elektronického testování (InspIS SET).

Česká školní inspekce připravila také soubory instruktážních videomanuálů. Výhodou přibližně desetiminutových videí je jejich rozdělení po jednotlivých funkcionalitách systému, což umožňuje snadnou orientaci podle témat. V případě, že uživateli není něco jasné, může video zastavit, případně vrátit a v systému si daný postup přímo vyzkoušet. Videomanuály jsou sestaveny tak, aby při nich bylo možné souběžně pracovat v systému, a získávat tak praktické dovednosti pro maximální využití všech systémových funkcionalit.

Příručky a instruktážní videa jsou průběžně zveřejňována na webových stránkách ČŠI (www.csicr.cz), v záložce Informační systémy umístěné na úvodní straně v levém sloupci (jejich nabídka se zobrazí po kliknutí na tuto záložku). K videomanuálům se lze dostat také přímo přes systém InspIS, a to v levém sloupci na nástěnce.