AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce hostila mezinárodní seminář ke zjišťování výsledků vzdělávání

Ve středu 29. března 2017 uspořádala Česká školní inspekce ve spolupráci se Stálou mezinárodní konferencí inspektorátů mezinárodní odborný seminář zaměřený na problematiku zjišťování výsledků vzdělávání inspekčními institucemi. Seminář byl určen pracovníkům inspekčních orgánů, tvůrcům vzdělávacích politik, výzkumníkům i odborníkům z praxe. Zúčastnilo se ho téměř  70 hostů z Belgie, Francie, Německa, Irska, Skotska, Kypru, Estonska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Portugalska, Itálie, Srbska, Švédska, Albánie, Turecka, Ukrajiny i České republiky. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se semináře zúčastnil náměstek ministryně Stanislav Štech, který přednesl také úvodní slovo.
 
Na semináři za Českou školní inspekci vystoupil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, který představil koncept zjišťování výsledků vzdělávání v kontextu dalších činností a aktivit úřadu. Na téma využití indikátorů pro zjišťování výsledků vzdělávání následně promluvil programový manažer výsledků vzdělávání z nizozemské inspekce Bruno Vreeburg, hlavní francouzský školní inspektor Marc Foucalt pak pohovořil například o přidané hodnotě gymnázií. Zkušenosti s hodnocením vzdělávacích výsledků ve Skotsku pak představily vedoucí školní inspektorka pro základní vzdělávání Sadie Cushley a vedoucí školní inspektorka pro střední vzdělávání Carol McDonald.
 
Na tento seminář pak ve čtvrtek 30. března 2017 navázala série workshopů, kde se živě diskutovalo nejenom o sběru, využití a zveřejňování dat týkajících se výsledků vzdělávání, ale také o dalších formách a metodách inspekční činnosti v jednotlivých státech.