AKTUALITY

 • 3.7.2018

  Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

 • 3.7.2018

  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

 • 15.6.2018

  Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

 • 13.6.2018

  Česká školní inspekce diskutovala s oborovými didaktiky nad výsledky testování

  Ve dnech 29. května, 5. června a 7. června 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnily odborné semináře nad výsledky testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které Česká školní inspekce realizovala na jaře roku 2017. Semináře navázaly na tradici pořádat setkání s různě zaměřenými odborníky nad výsledky testování prováděných Českou školní inspekcí, která byla založena již před několika lety.

 • 7.6.2018

  Česká školní inspekce provedla šetření PISA 2018 a TALIS 2018

  V rámci pravidelného zapojování České republiky do mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání provedla Česká školní inspekce na jaře tohoto roku hlavní sběry dat šetření PISA 2018, které bylo v aktuálním cyklu zaměřeno zejména na sledování čtenářské gramotnosti patnáctiletých žáků, a TALIS 2018 mapujícího pracovní podmínky učitelů a ředitelů škol. Zároveň byl realizován také a pilotní sběr dat šetření TIMSS 2019, které se věnuje matematice a přírodovědě.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce hostila mezinárodní seminář ke zjišťování výsledků vzdělávání

Ve středu 29. března 2017 uspořádala Česká školní inspekce ve spolupráci se Stálou mezinárodní konferencí inspektorátů mezinárodní odborný seminář zaměřený na problematiku zjišťování výsledků vzdělávání inspekčními institucemi. Seminář byl určen pracovníkům inspekčních orgánů, tvůrcům vzdělávacích politik, výzkumníkům i odborníkům z praxe. Zúčastnilo se ho téměř  70 hostů z Belgie, Francie, Německa, Irska, Skotska, Kypru, Estonska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Portugalska, Itálie, Srbska, Švédska, Albánie, Turecka, Ukrajiny i České republiky. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se semináře zúčastnil náměstek ministryně Stanislav Štech, který přednesl také úvodní slovo.
 
Na semináři za Českou školní inspekci vystoupil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, který představil koncept zjišťování výsledků vzdělávání v kontextu dalších činností a aktivit úřadu. Na téma využití indikátorů pro zjišťování výsledků vzdělávání následně promluvil programový manažer výsledků vzdělávání z nizozemské inspekce Bruno Vreeburg, hlavní francouzský školní inspektor Marc Foucalt pak pohovořil například o přidané hodnotě gymnázií. Zkušenosti s hodnocením vzdělávacích výsledků ve Skotsku pak představily vedoucí školní inspektorka pro základní vzdělávání Sadie Cushley a vedoucí školní inspektorka pro střední vzdělávání Carol McDonald.
 
Na tento seminář pak ve čtvrtek 30. března 2017 navázala série workshopů, kde se živě diskutovalo nejenom o sběru, využití a zveřejňování dat týkajících se výsledků vzdělávání, ale také o dalších formách a metodách inspekční činnosti v jednotlivých státech.