AKTUALITY

 • 25.9.2018

  Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

 • 11.9.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

  Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

 • 11.9.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 5.9.2018

  Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce hostila mezinárodní seminář ke zjišťování výsledků vzdělávání

Ve středu 29. března 2017 uspořádala Česká školní inspekce ve spolupráci se Stálou mezinárodní konferencí inspektorátů mezinárodní odborný seminář zaměřený na problematiku zjišťování výsledků vzdělávání inspekčními institucemi. Seminář byl určen pracovníkům inspekčních orgánů, tvůrcům vzdělávacích politik, výzkumníkům i odborníkům z praxe. Zúčastnilo se ho téměř  70 hostů z Belgie, Francie, Německa, Irska, Skotska, Kypru, Estonska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Portugalska, Itálie, Srbska, Švédska, Albánie, Turecka, Ukrajiny i České republiky. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se semináře zúčastnil náměstek ministryně Stanislav Štech, který přednesl také úvodní slovo.
 
Na semináři za Českou školní inspekci vystoupil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, který představil koncept zjišťování výsledků vzdělávání v kontextu dalších činností a aktivit úřadu. Na téma využití indikátorů pro zjišťování výsledků vzdělávání následně promluvil programový manažer výsledků vzdělávání z nizozemské inspekce Bruno Vreeburg, hlavní francouzský školní inspektor Marc Foucalt pak pohovořil například o přidané hodnotě gymnázií. Zkušenosti s hodnocením vzdělávacích výsledků ve Skotsku pak představily vedoucí školní inspektorka pro základní vzdělávání Sadie Cushley a vedoucí školní inspektorka pro střední vzdělávání Carol McDonald.
 
Na tento seminář pak ve čtvrtek 30. března 2017 navázala série workshopů, kde se živě diskutovalo nejenom o sběru, využití a zveřejňování dat týkajících se výsledků vzdělávání, ale také o dalších formách a metodách inspekční činnosti v jednotlivých státech.