AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

TEMATICKÁ ZPRÁVA – Komunikace mezi školou a veřejností v základním vzdělávání

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci žáků.

Stručné shrnutí hlavních zjištění najdete v příloze.

Elektronická verze tematické zprávy je k dispozici zde.