AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Tematická zpráva-Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu informující o výsledcích kontrol zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví ve školách a školských zařízeních v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014.

Výchova ke zdraví a zajišťování bezpečné výuky je nedílnou součástí vzdělávacích programů a jejich naplňování na všech stupních vzdělávání. Hodnocení a kontrola těchto činností Českou školní inspekcí patří k hlavním úkolům inspekčního zjišťování.

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních