AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Školení pedagogů pro práci s informačními systémy ČŠI pokračují

Od 7. do 30. září 2015 Česká školní inspekce opět nabídne možnost proškolení v práci s novými informačními systémy pedagogům a případně dalším pracovníkům mateřských, základních i středních škol. V tomto termínu se budou v jednotlivých učebnách střídat následující témata:
 
InspIS SET - školní a domácí testování

 • Školní testování je aplikací, která umožní školám buď využít testů a úloh zpřístupněných Českou školní inspekcí pro ověřování výsledků žáků v různých předmětech či gramotnostech, nebo zadání a využití testů a úloh vlastních. Systém je možné využít jak pro testování přímo v hodinách při výuce, tak pro domácí přípravu. Systém byl doplněn o více než 2000 nových úloh z certifikovaného testování, které Česká školní inspekce provedla u žáků na úrovni 9. ročníků ZŠ a 3. ročníků SOŠ v květnu 2015.
 • Nově je také možné testovat nejen na počítačích, ale i na tabletech a chytrých mobilních telefonech prostřednictvím aplikace InspIS SET mobile.
 • Domácí testování je k dispozici pro širokou veřejnost.

 

InspIS ŠVP je systémem pro tvorbu, modifikaci a hodnocení školních vzdělávacích programů. Cílem je usnadnění tvorby a úprav ŠVP s upozorňováním na změny RVP, na příklady dobré praxe i sledování aspektů naplňování ŠVP. Systém zahrnuje:

 • Formulář pro zadání ŠVP přímo provázaný na odpovídající kapitoly v příslušném RVP.
 • Příklady dobré praxe nejen formou interaktivních nápověd k jednotlivým formulacím, ale též zveřejněním celých pasáží nebo celých ŠVP.
 • Sledování naplňování ŠVP formou zaznamenání a následného sledování vývoje jednotlivých aspektů.

 

InspIS PORTÁL je informační systém o jednotlivých školách. Veřejnosti nabídne strukturované vyhledávání škol a řadu důležitých organizačních, věcných i vzdělávacích informací. Školám přinese možnost sdílet důležité informace s co nejširší veřejností a také vytvářet si vlastní webové stránky školy.