AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Školení pedagogů pro práci s informačními systémy ČŠI pokračují

Od 7. do 30. září 2015 Česká školní inspekce opět nabídne možnost proškolení v práci s novými informačními systémy pedagogům a případně dalším pracovníkům mateřských, základních i středních škol. V tomto termínu se budou v jednotlivých učebnách střídat následující témata:
 
InspIS SET - školní a domácí testování

  • Školní testování je aplikací, která umožní školám buď využít testů a úloh zpřístupněných Českou školní inspekcí pro ověřování výsledků žáků v různých předmětech či gramotnostech, nebo zadání a využití testů a úloh vlastních. Systém je možné využít jak pro testování přímo v hodinách při výuce, tak pro domácí přípravu. Systém byl doplněn o více než 2000 nových úloh z certifikovaného testování, které Česká školní inspekce provedla u žáků na úrovni 9. ročníků ZŠ a 3. ročníků SOŠ v květnu 2015.
  • Nově je také možné testovat nejen na počítačích, ale i na tabletech a chytrých mobilních telefonech prostřednictvím aplikace InspIS SET mobile.
  • Domácí testování je k dispozici pro širokou veřejnost.

 

InspIS ŠVP je systémem pro tvorbu, modifikaci a hodnocení školních vzdělávacích programů. Cílem je usnadnění tvorby a úprav ŠVP s upozorňováním na změny RVP, na příklady dobré praxe i sledování aspektů naplňování ŠVP. Systém zahrnuje:

  • Formulář pro zadání ŠVP přímo provázaný na odpovídající kapitoly v příslušném RVP.
  • Příklady dobré praxe nejen formou interaktivních nápověd k jednotlivým formulacím, ale též zveřejněním celých pasáží nebo celých ŠVP.
  • Sledování naplňování ŠVP formou zaznamenání a následného sledování vývoje jednotlivých aspektů.

 

InspIS PORTÁL je informační systém o jednotlivých školách. Veřejnosti nabídne strukturované vyhledávání škol a řadu důležitých organizačních, věcných i vzdělávacích informací. Školám přinese možnost sdílet důležité informace s co nejširší veřejností a také vytvářet si vlastní webové stránky školy.