AKTUALITY

 • 25.9.2018

  Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

 • 11.9.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

  Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

 • 11.9.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 5.9.2018

  Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Školení pedagogů pro práci s informačními systémy ČŠI pokračují

Od 7. do 30. září 2015 Česká školní inspekce opět nabídne možnost proškolení v práci s novými informačními systémy pedagogům a případně dalším pracovníkům mateřských, základních i středních škol. V tomto termínu se budou v jednotlivých učebnách střídat následující témata:
 
InspIS SET - školní a domácí testování

 • Školní testování je aplikací, která umožní školám buď využít testů a úloh zpřístupněných Českou školní inspekcí pro ověřování výsledků žáků v různých předmětech či gramotnostech, nebo zadání a využití testů a úloh vlastních. Systém je možné využít jak pro testování přímo v hodinách při výuce, tak pro domácí přípravu. Systém byl doplněn o více než 2000 nových úloh z certifikovaného testování, které Česká školní inspekce provedla u žáků na úrovni 9. ročníků ZŠ a 3. ročníků SOŠ v květnu 2015.
 • Nově je také možné testovat nejen na počítačích, ale i na tabletech a chytrých mobilních telefonech prostřednictvím aplikace InspIS SET mobile.
 • Domácí testování je k dispozici pro širokou veřejnost.

 

InspIS ŠVP je systémem pro tvorbu, modifikaci a hodnocení školních vzdělávacích programů. Cílem je usnadnění tvorby a úprav ŠVP s upozorňováním na změny RVP, na příklady dobré praxe i sledování aspektů naplňování ŠVP. Systém zahrnuje:

 • Formulář pro zadání ŠVP přímo provázaný na odpovídající kapitoly v příslušném RVP.
 • Příklady dobré praxe nejen formou interaktivních nápověd k jednotlivým formulacím, ale též zveřejněním celých pasáží nebo celých ŠVP.
 • Sledování naplňování ŠVP formou zaznamenání a následného sledování vývoje jednotlivých aspektů.

 

InspIS PORTÁL je informační systém o jednotlivých školách. Veřejnosti nabídne strukturované vyhledávání škol a řadu důležitých organizačních, věcných i vzdělávacích informací. Školám přinese možnost sdílet důležité informace s co nejširší veřejností a také vytvářet si vlastní webové stránky školy.