AKTUALITY

 • 3.7.2018

  Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

 • 3.7.2018

  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

 • 15.6.2018

  Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

 • 13.6.2018

  Česká školní inspekce diskutovala s oborovými didaktiky nad výsledky testování

  Ve dnech 29. května, 5. června a 7. června 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnily odborné semináře nad výsledky testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které Česká školní inspekce realizovala na jaře roku 2017. Semináře navázaly na tradici pořádat setkání s různě zaměřenými odborníky nad výsledky testování prováděných Českou školní inspekcí, která byla založena již před několika lety.

 • 7.6.2018

  Česká školní inspekce provedla šetření PISA 2018 a TALIS 2018

  V rámci pravidelného zapojování České republiky do mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání provedla Česká školní inspekce na jaře tohoto roku hlavní sběry dat šetření PISA 2018, které bylo v aktuálním cyklu zaměřeno zejména na sledování čtenářské gramotnosti patnáctiletých žáků, a TALIS 2018 mapujícího pracovní podmínky učitelů a ředitelů škol. Zároveň byl realizován také a pilotní sběr dat šetření TIMSS 2019, které se věnuje matematice a přírodovědě.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Školení pedagogů pro práci s informačními systémy ČŠI pokračují

Od 7. do 30. září 2015 Česká školní inspekce opět nabídne možnost proškolení v práci s novými informačními systémy pedagogům a případně dalším pracovníkům mateřských, základních i středních škol. V tomto termínu se budou v jednotlivých učebnách střídat následující témata:
 
InspIS SET - školní a domácí testování

 • Školní testování je aplikací, která umožní školám buď využít testů a úloh zpřístupněných Českou školní inspekcí pro ověřování výsledků žáků v různých předmětech či gramotnostech, nebo zadání a využití testů a úloh vlastních. Systém je možné využít jak pro testování přímo v hodinách při výuce, tak pro domácí přípravu. Systém byl doplněn o více než 2000 nových úloh z certifikovaného testování, které Česká školní inspekce provedla u žáků na úrovni 9. ročníků ZŠ a 3. ročníků SOŠ v květnu 2015.
 • Nově je také možné testovat nejen na počítačích, ale i na tabletech a chytrých mobilních telefonech prostřednictvím aplikace InspIS SET mobile.
 • Domácí testování je k dispozici pro širokou veřejnost.

 

InspIS ŠVP je systémem pro tvorbu, modifikaci a hodnocení školních vzdělávacích programů. Cílem je usnadnění tvorby a úprav ŠVP s upozorňováním na změny RVP, na příklady dobré praxe i sledování aspektů naplňování ŠVP. Systém zahrnuje:

 • Formulář pro zadání ŠVP přímo provázaný na odpovídající kapitoly v příslušném RVP.
 • Příklady dobré praxe nejen formou interaktivních nápověd k jednotlivým formulacím, ale též zveřejněním celých pasáží nebo celých ŠVP.
 • Sledování naplňování ŠVP formou zaznamenání a následného sledování vývoje jednotlivých aspektů.

 

InspIS PORTÁL je informační systém o jednotlivých školách. Veřejnosti nabídne strukturované vyhledávání škol a řadu důležitých organizačních, věcných i vzdělávacích informací. Školám přinese možnost sdílet důležité informace s co nejširší veřejností a také vytvářet si vlastní webové stránky školy.