AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Vedení České školní inspekce na jednání školské komise Asociace krajů ČR

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 vystoupili ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys na jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport, jejíhož jednání se zúčastnili na pozvání předsedy této komise a hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka.

Ve svém vystoupení připomněli přítomným náměstkům hejtmanů a radním jednotlivých krajů zodpovědným za oblast školství aktuální nastavení České školní inspekce, její koncepci, priority, zaměření a vize, okomentovali model tzv. kvalitní školy a na něj navázaná kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, představili nástroje a formy metodické podpory, kterou Česká školní inspekce školám, školským zařízením i zřizovatelům poskytuje, a nastínili také některá důležitá zjištění a doporučení týkající se kvality a efektivity počátečního vzdělávání v jednotlivých oblastech.