AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Informační systémy ČŠI pro veřejnost

Česká školní inspekce jako státní úřad pro hodnocení a kontrolu kvality a efektivity ve vzdělávání pracuje s různými metodami a nástroji, díky kterým může poskytovat objektivní zpětnou vazbu jak školám, tak státu. Při vývoji no­vých podpůrných systémů v rámci projektu Národní systém inspekčního hod­nocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) pamatovala Česká školní inspekce také na veřejnost.

Pro rodiče Česká školní inspekce připravila informační web sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách, pro domácí pří­pravu žáků je pak zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.

Více informací je k dispozici v přiloženém informačním materiálu.

Soubory ke stažení