AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

TALIS 2013: Vzdělávací lídr - zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky ZŠ

Důležitou součástí mezinárodních šetření je také šetření o vyučování a učení -TALIS. Jeho realizátorem v České republice je Česká školní inspekce. Poslední šetření se uskutečnilo v roce 2013. ČŠI reagovala na výsledky šetření TALIS 2013 a připravila ucelený program vzdělávání pro ředitele základních škol a jejich zástupce v tematikách pedagogického leadershipu.

Vzdělávací program, zaměřený na otázky rozvoje sebe sama a druhých, na mentorské dovednosti vedoucích pracovníků, na vedení a řízení změny a na příklady dobré praxe, byl koncipován jako pilotní ověření jeho obsahu i organizace. Na základě podrobné evaluace tohoto pilotního ověření vznikla publikace, která popisuje průběh a zkušenosti s realizací programu a obsahuje také některé náměty pro další realizátory.

Publikace je k dispozici v příloze.

TALIS 2013: Vzdělávací lídr - zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky ZŠ