AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

TALIS 2013: Zkušenosti s využitím inovativní metody vzdělávání učitelů matematiky

Jedním z výsledků šetření TALIS 2013 bylo zjištění, že čeští učitelé se málo zapojují do některých forem profesního vzdělávání - pouze cca 15 % českých učitelů zlepšuje své kompetence tím, že provádí individuální nebo skupinový výzkum. Tato forma vzdělávání je však v některých zemích velmi oblíbena a v matematice je hojně využívána například v Japonsku pod názvem „lesson study“. Právě vzdělávací aktivity typu tzv. lesson study začala Česká školní inspekce v rámci realizace projektu Kompetence III pilotně ověřovat i v České republice.

Výstupem pilotního ověřování je tato zpráva, která se snaží popsat zkušenosti s využitím zajímavé a inovativní metody vzdělávání učitelů matematiky v rámci převzetí zahraničního příkladu dobré praxe a jeho úpravy pro podmínky práce v českých školách. Zprávu Česká školní inspekce zveřejňuje v příloze.

TALIS 2013: Zkušenosti s využitím inovativní metody vzdělávání učitelů matematiky