AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

PIRLS 2016 - publikace s uvolněnými úlohami ze čtenářské gramotnosti

Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PIRLS 2016. Testové úlohy uvolněné ze šetření PIRLS jsou v publikaci představeny v širším kontextu podmínek výuky a možností rozvoje čtenářské gramotnosti žáků v České republice. Publikace je určena především učitelům základních škol, kteří rozvíjejí čtenářské dovednosti žáků jak v hodinách českého jazyka, tak při výuce dalších vzdělávacích oborů, a odborníkům, kteří se zabývají čtenářskou gramotností.

Ve formátu elektronické publikace je k dispozici zde, ke stažení v pdf zde.

Jednotlivé uvolněné úlohy jsou pak k dispozici také samostatně, ve formátu elektronické publikace k dispozici zde, ke stažení v pdf zde.

Vybrané úlohy (a z nich seskládané testy) z šetření PIRLS 2016 jsou umístěny také ve veřejné databance testů, která je součástí inspekčního systému elektronického testování InspIS SET.