AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích programech ZV a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP

Česká školní inspekce zveřejňuje tematické zprávy se souhrnnými výsledky k problematice vzdělávání žáků v jednotlivých  vzdělávacích programech základního vzdělávání (s přihlédnutím k identifikaci romských žáků) a problematice péče poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry žákům s lehkým mentálním postižením.
 
Inspekční činnost byla provedena na základě plnění Akčního plánu opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D.H. a ostatní proti České republice a na základě požadavku Evropské komise. 

Žáci vzdělávaní v jednotlivých vzdělávacích programech základního vzdělávání

Problematika péče poskytované školskými poradenskými zařízeními žákům s lehkým mentálním postižením ve školním roce 2014/2015