AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015

V souladu s §174 odstavec 12 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2014/2015. Výroční zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy.

Výroční zpráva České školní inspekce za školní ork 2014/2015 je v elektronické listovací podobě zveřejněna zde.