AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce jednala se zástupci zřizovatelů

V úterý 2. dubna 2019 se na ústředí České školní inspekce uskutečnilo společné jednání vedení České školní inspekce se členy školských komisí Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. V první části jednání představili ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys vybraná zjištění, závěry a doporučení České školní inspekce týkající se kvality a efektivity vzdělávání ve školním roce 2017/2018 a vycházející z výroční zprávy České školní inspekce za daný školní rok. Následně pak byla diskutována další témata, jako např. problematika konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, hodnocení ředitelů škol a školských zařízení ze strany jejich zřizovatelů nebo formy podpory, kterou by mohli či měli zřizovatelé svým školám a školským zařízením poskytovat.