AKTUALITY

 • 25.9.2018

  Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

 • 11.9.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

  Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

 • 11.9.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 5.9.2018

  Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Informační bulletin České školní inspekce (prosinec 2015)

Uvnitř vydání naleznete:

 • Úvodní slovo ústředního školního inspektora
 • Vedoucí pracovníci České školní inspekce v pozici představených
 • Ústřední školní inspektor jednal s veřejnou ochránkyní práv
 • Česká školní inspekce podpořila výuku etické výchovy
 • Česká školní inspekce seznámila zahraniční experty s novými inspekčními nástroji
 • Závěrečnou konferencí se uzavřel projekt NIQES
 • Zástupci vedení České školní inspekce navštívili Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé pod Bezdězem
 • Česká školní inspekce diskutovala se zástupci ukrajinského Institutu pro analýzy ve vzdělávání 
 • Delegace učitelů z Nizozemí navštívila Českou školní inspekci
 • Česká školní inspekce podepíše memorandum se Svazem měst a obcí ČR
 • Konference TALIS 2013
 • Členové senátního školského výboru jednali na ústředí České školní inspekce
 • Bezpečnostní témata ve vzdělávání
 • Aktuální tematické zprávy České školní inspekce
 • Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
 • Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost

 

Informační bulletin České školní inspekce (prosinec 2015) v elektronické podobě je k dispozici zde.