AKTUALITY

 • 3.7.2018

  Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

 • 3.7.2018

  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

 • 15.6.2018

  Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

 • 13.6.2018

  Česká školní inspekce diskutovala s oborovými didaktiky nad výsledky testování

  Ve dnech 29. května, 5. června a 7. června 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnily odborné semináře nad výsledky testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které Česká školní inspekce realizovala na jaře roku 2017. Semináře navázaly na tradici pořádat setkání s různě zaměřenými odborníky nad výsledky testování prováděných Českou školní inspekcí, která byla založena již před několika lety.

 • 7.6.2018

  Česká školní inspekce provedla šetření PISA 2018 a TALIS 2018

  V rámci pravidelného zapojování České republiky do mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání provedla Česká školní inspekce na jaře tohoto roku hlavní sběry dat šetření PISA 2018, které bylo v aktuálním cyklu zaměřeno zejména na sledování čtenářské gramotnosti patnáctiletých žáků, a TALIS 2018 mapujícího pracovní podmínky učitelů a ředitelů škol. Zároveň byl realizován také a pilotní sběr dat šetření TIMSS 2019, které se věnuje matematice a přírodovědě.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Informační bulletin České školní inspekce (prosinec 2015)

Uvnitř vydání naleznete:

 • Úvodní slovo ústředního školního inspektora
 • Vedoucí pracovníci České školní inspekce v pozici představených
 • Ústřední školní inspektor jednal s veřejnou ochránkyní práv
 • Česká školní inspekce podpořila výuku etické výchovy
 • Česká školní inspekce seznámila zahraniční experty s novými inspekčními nástroji
 • Závěrečnou konferencí se uzavřel projekt NIQES
 • Zástupci vedení České školní inspekce navštívili Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé pod Bezdězem
 • Česká školní inspekce diskutovala se zástupci ukrajinského Institutu pro analýzy ve vzdělávání 
 • Delegace učitelů z Nizozemí navštívila Českou školní inspekci
 • Česká školní inspekce podepíše memorandum se Svazem měst a obcí ČR
 • Konference TALIS 2013
 • Členové senátního školského výboru jednali na ústředí České školní inspekce
 • Bezpečnostní témata ve vzdělávání
 • Aktuální tematické zprávy České školní inspekce
 • Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
 • Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost

 

Informační bulletin České školní inspekce (prosinec 2015) v elektronické podobě je k dispozici zde.