AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Informační bulletin České školní inspekce (prosinec 2015)

Uvnitř vydání naleznete:

 • Úvodní slovo ústředního školního inspektora
 • Vedoucí pracovníci České školní inspekce v pozici představených
 • Ústřední školní inspektor jednal s veřejnou ochránkyní práv
 • Česká školní inspekce podpořila výuku etické výchovy
 • Česká školní inspekce seznámila zahraniční experty s novými inspekčními nástroji
 • Závěrečnou konferencí se uzavřel projekt NIQES
 • Zástupci vedení České školní inspekce navštívili Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé pod Bezdězem
 • Česká školní inspekce diskutovala se zástupci ukrajinského Institutu pro analýzy ve vzdělávání 
 • Delegace učitelů z Nizozemí navštívila Českou školní inspekci
 • Česká školní inspekce podepíše memorandum se Svazem měst a obcí ČR
 • Konference TALIS 2013
 • Členové senátního školského výboru jednali na ústředí České školní inspekce
 • Bezpečnostní témata ve vzdělávání
 • Aktuální tematické zprávy České školní inspekce
 • Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
 • Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost

 

Informační bulletin České školní inspekce (prosinec 2015) v elektronické podobě je k dispozici zde.