AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Informace pro školy: změna v zasílání záznamů o úrazech

S účinností k 1. 4. 2016 dojde ke změně v zasílání záznamů o úrazech ze strany škol a školských zařízení České školní inspekci. Nově bude možné informace zadávat pouze prostřednictvím systému InspIS DATA, případně je odesílat prostřednictvím školních informačních systémů, pokud jsou se systémem InspIS DATA integrovány.

Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dopise, který byl odeslán ředitelům a ředitelkám všech škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku.