AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Vedení České školní inspekce diskutovalo s představiteli školských asociací

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys se ve čtvrtek 17. 3. 2016 setkali s vedoucími představiteli stěžejních asociací působících ve vzdělávání. Společného jednání se zúčastnil předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček, prezidentka Asociace ředitelů základních škol ČR Hana Stýblová, předsedkyně Asociace vyšších odborných škol Markéta Pražmová, prezidentka Asociace základních uměleckých škol ČR Jindřiška Kudrlová, člen výboru Asociace aktivních škol Josef Slovák, místopředsedkyně Asociace předškolní výchovy Ludmila Šprachtová, vedoucí sekce církevního školství České biskupské konference Martin Čech a zástupce Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Radim Jendřejas.

Tématem setkání byly dosavadní zkušenosti České školní inspekce s hodnocením podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání dle hodnoticích kritérií vycházejících z modelu tzv. kvalitní školy, problematika výběrových zjišťování výsledků žáků ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017, návrhy specifických úkolů pro Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2016/2017 a také aktuální témata počátečního vzdělávání. Diskuze pak byla vedena k problematice základního uměleckého vzdělávání, vzdělávání dětí mladších 3 let v mateřských školách, k otázkám učňovského školství, k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, k šikaně nebo připravovanému kariérnímu systému učitelů. Představitelé školských asociací podpořili dosavadní činnosti České školní inspekce v jednotlivých oblastech a s vedením České školní inspekce se shodli také v pohledu na stěžejní problémy současného počátečního vzdělávání a jejich řešení.