AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce a školské odbory podepsaly dohodu o spolupráci

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík podepsali ve čtvrtek 31. 3. 2016 aktualizovanou dohodu o spolupráci mezi oběma institucemi (první dohoda o spolupráci byla podepsána již v roce 2007).

Spolupráce se bude zaměřovat zejména na vzájemné vyměňování poznatků a zkušeností a poskytování poradenské pomoci, vytváření metodických materiálů, připomínkování materiálů jiných orgánů týkajících se vzdělávání, reciproční poskytování lektorování k tématům spojeným s problematikou počátečního vzdělávání, přímou spolupráci při kontrole a inspekční činnosti prováděné ve školách a školských zařízeních a také koordinaci činností tak, aby nedocházelo k duplicitním kontrolám a inspekčním akcím, zejména v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe.

Za Českou školní inspekci bude spolupráci koordinovat náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, za Českomoravský odborový svaz pracovníků školství jeho místopředsedkyně Markéta Seidlová. Po podpisu memoranda diskutovali představitelé obou institucí o stěžejních a aktuálních otázkách počátečního vzdělávání, například o společném vzdělávání nebo kariérním řádu pedagogických pracovníků.