AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce a školské odbory podepsaly dohodu o spolupráci

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík podepsali ve čtvrtek 31. 3. 2016 aktualizovanou dohodu o spolupráci mezi oběma institucemi (první dohoda o spolupráci byla podepsána již v roce 2007).

Spolupráce se bude zaměřovat zejména na vzájemné vyměňování poznatků a zkušeností a poskytování poradenské pomoci, vytváření metodických materiálů, připomínkování materiálů jiných orgánů týkajících se vzdělávání, reciproční poskytování lektorování k tématům spojeným s problematikou počátečního vzdělávání, přímou spolupráci při kontrole a inspekční činnosti prováděné ve školách a školských zařízeních a také koordinaci činností tak, aby nedocházelo k duplicitním kontrolám a inspekčním akcím, zejména v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe.

Za Českou školní inspekci bude spolupráci koordinovat náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, za Českomoravský odborový svaz pracovníků školství jeho místopředsedkyně Markéta Seidlová. Po podpisu memoranda diskutovali představitelé obou institucí o stěžejních a aktuálních otázkách počátečního vzdělávání, například o společném vzdělávání nebo kariérním řádu pedagogických pracovníků.