AKTUALITY

 • 25.9.2018

  Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

 • 11.9.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

  Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

 • 11.9.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 5.9.2018

  Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce a školské odbory podepsaly dohodu o spolupráci

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík podepsali ve čtvrtek 31. 3. 2016 aktualizovanou dohodu o spolupráci mezi oběma institucemi (první dohoda o spolupráci byla podepsána již v roce 2007).

Spolupráce se bude zaměřovat zejména na vzájemné vyměňování poznatků a zkušeností a poskytování poradenské pomoci, vytváření metodických materiálů, připomínkování materiálů jiných orgánů týkajících se vzdělávání, reciproční poskytování lektorování k tématům spojeným s problematikou počátečního vzdělávání, přímou spolupráci při kontrole a inspekční činnosti prováděné ve školách a školských zařízeních a také koordinaci činností tak, aby nedocházelo k duplicitním kontrolám a inspekčním akcím, zejména v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe.

Za Českou školní inspekci bude spolupráci koordinovat náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, za Českomoravský odborový svaz pracovníků školství jeho místopředsedkyně Markéta Seidlová. Po podpisu memoranda diskutovali představitelé obou institucí o stěžejních a aktuálních otázkách počátečního vzdělávání, například o společném vzdělávání nebo kariérním řádu pedagogických pracovníků.