AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

InspIS PORTÁL úspěšně prošel pilotáží

Celkem 298 škol ze všech krajů České republiky se v červenci 2014 zapojilo do pilotáže nového informačního systému České školní inspekce InspIS PORTÁL. V rámci pilotáže zadávali ředitelé škol, případně vybraní pracovníci školy do systému příslušná data. Kromě toho vyplňovali i další doplňující informace, například o službách poskytovaných žákům, o způsobu stravování či o způsobu a formách informování rodičů. Samotná pilotáž proběhla bez větších problémů, v naprosté většině byl v rámci závěrečné evaluace InspIS PORTÁL hodnocen pozitivně. V rámci pilotáže pak Česká školní inspekce získala také řadu podnětů, které byly následně zapracovány tak, aby byl InspIS PORTÁL maximálně uživatelsky komfortní a co nejlépe naplnil svůj smysl.