AKTUALITY

 • 3.7.2018

  Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

 • 3.7.2018

  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

 • 15.6.2018

  Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

 • 13.6.2018

  Česká školní inspekce diskutovala s oborovými didaktiky nad výsledky testování

  Ve dnech 29. května, 5. června a 7. června 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnily odborné semináře nad výsledky testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které Česká školní inspekce realizovala na jaře roku 2017. Semináře navázaly na tradici pořádat setkání s různě zaměřenými odborníky nad výsledky testování prováděných Českou školní inspekcí, která byla založena již před několika lety.

 • 7.6.2018

  Česká školní inspekce provedla šetření PISA 2018 a TALIS 2018

  V rámci pravidelného zapojování České republiky do mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání provedla Česká školní inspekce na jaře tohoto roku hlavní sběry dat šetření PISA 2018, které bylo v aktuálním cyklu zaměřeno zejména na sledování čtenářské gramotnosti patnáctiletých žáků, a TALIS 2018 mapujícího pracovní podmínky učitelů a ředitelů škol. Zároveň byl realizován také a pilotní sběr dat šetření TIMSS 2019, které se věnuje matematice a přírodovědě.

» Zobrazit všechny články z rubriky

ČŠI připravuje databázi tisíců testových otázek

Přibližně deset tisíc validovaných testových otázek z různých oblastí a pro různé ročníky studia v rámci základního i středního vzdělávání – takový je cílový stav banky testových úloh, které Česká školní inspekce vytváří v rámci inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Odborné i laické veřejnosti se tak dostane do ruky užitečný nástroj k elektronickému ověřování úrovně získaných vědomostí a dovedností v příslušných vyučovaných předmětech či podpory a dosažené úrovně ve vybraných gramotnostech. Kdykoliv a bezplatně.


Centrální databáze testů je rozdělena na dvě části. První, neveřejná, slouží výhradně pro potřeby inspekčních šetření ČŠI. Tisíce otázek jsou ale již nyní k dispozici ve veřejné části katalogu, který je určen školám, jednotlivým pedagogům, ale také přímo žákům a jejich rodičům. Úlohy i připravené testy je možné využít v rámci školní výuky, učitelem zadané domácí přípravy nebo třeba tehdy, chce-li rodič sám ověřit míru vědomostí svého dítěte. V současné době převažují ve veřejné databázi testy z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka, postupně ale přibývají i otázky z dalších předmětů – např. biologie, zeměpisu, dějepisu či chemie. Zdaleka nejde jen o otázky s výběrem jedné správné odpovědi – v některých otázkách žák vybírá správnou odpověď, jindy sám zapisuje výsledek, případně doplňuje odpovědi do textu. Některé otázky jsou také doplněny obrázkem, poslechem či videoukázkou.

Vstup do modulu domácího testování je k dispozici v systému InspIS SET (dostupné na adrese https://set.csicr.cz).


ČŠI při sestavování a formulování otázek a testových úloh spolupracuje s řadou externích odborníků a autorů, kteří se problematice testování dlouhodobě věnují a s tvorbou úloh mají letité zkušenosti. Část testových otázek je také získávána z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS), které v ČR realizuje právě ČŠI, část úloh poskytl CERMAT v rámci aktivní spolupráce s inspekcí.
I samy školy nabízejí vlastní úlohy a testy. Každá z testových otázek je před samotným zařazením do centrální databáze ještě inspekcí zkontrolována tak, aby se eliminovaly případné nepřesnosti a nejasnosti v zadání.