AKTUALITY

 • 3.7.2018

  Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

 • 3.7.2018

  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

 • 15.6.2018

  Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

 • 13.6.2018

  Česká školní inspekce diskutovala s oborovými didaktiky nad výsledky testování

  Ve dnech 29. května, 5. června a 7. června 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnily odborné semináře nad výsledky testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které Česká školní inspekce realizovala na jaře roku 2017. Semináře navázaly na tradici pořádat setkání s různě zaměřenými odborníky nad výsledky testování prováděných Českou školní inspekcí, která byla založena již před několika lety.

 • 7.6.2018

  Česká školní inspekce provedla šetření PISA 2018 a TALIS 2018

  V rámci pravidelného zapojování České republiky do mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání provedla Česká školní inspekce na jaře tohoto roku hlavní sběry dat šetření PISA 2018, které bylo v aktuálním cyklu zaměřeno zejména na sledování čtenářské gramotnosti patnáctiletých žáků, a TALIS 2018 mapujícího pracovní podmínky učitelů a ředitelů škol. Zároveň byl realizován také a pilotní sběr dat šetření TIMSS 2019, které se věnuje matematice a přírodovědě.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce ověří výsledky vzdělávání ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti

Ve dnech 9. – 20. 5. 2016 provede Česká školní inspekce výběrové zjišťování výsledků žáků 6. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a 1. ročníku středních škol v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem. Ověřována bude dosažená úroveň ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti. Ověřování výsledků vzdělávání je realizováno v režimu inspekční činnosti v souladu se zákonným zmocněním České školní inspekce zjišťovat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Výběrové zjišťování výsledků je součástí tematické inspekční činnosti zaměřené ve školním roce 2015/2016 právě na sledování podmínek, rozvoje a dosažené úrovně ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti.

Do vzorku je zařazeno 897 základních škol a víceletých gymnázií a 419 středních škol, testováno bude více než 50.000 žáků. Základní školy a víceletá gymnázia byly vybrány tak, aby sestavený vzorek byl statisticky relevantní a obsahoval školy různých zřizovatelů, různé velikosti i různého umístění v rámci jednotlivých krajů České republiky. Vzorek středních škol je pak tvořen všemi školami, které ve školním roce 2015/2016 vzdělávají žáky v 1. ročníku učebních oborů. V každé škole zařazené do testovaného vzorku bude ověřována vždy pouze jedna z výše uvedených gramotností. Upravené varianty testů jsou připraveny i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich účast je však dobrovolná a rozhoduje o ní ředitel školy.

Výběrové zjišťování bude ověřovat aktuální úroveň žáků v jednotlivých funkčních gramotnostech v rozsahu očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů. Cílem je poskytnout žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. Žáci obdrží výsledky svého testu ihned po jeho ukončení, souhrnné výsledky budou k dispozici po 1. červnu 2016. Výstupy pro žáky, jejich učitele i ředitele škol jsou strukturovány tak, aby poskytly formativní zpětnou vazbu využitelnou ve vzdělávání každého jednotlivého žáka, ale také objektivizované informace pro vlastní hodnocení škol.

Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání bude provedeno prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InpsIS SET. Po ukončení testování budou všechny využité testy umístěny do databanky testových úloh, a zpřístupněny tak všem dalším školám zapsaným do školského rejstříku. Ty si tak budou moci podle vlastního uvážení testování provést také, a to v režimu školního testování s obdobnými výsledkovými sestavami, jako školy zařazené do výběrového zjišťování.

Výsledky výběrového zjišťování budou jedním z podkladů pro souhrnné tematické zprávy o podmínkách, rozvoji a dosažené úrovni v jednotlivých funkčních gramotnostech, v nichž doplní zjištění z inspekční činnosti prováděné ve školách. Jednotlivé tematické zprávy budou zveřejněny v srpnu 2016.