AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce podpořila vzdělávání k ochraně člověka za mimořádných událostí

U příležitosti Dne požární bezpečnosti se v pátek 13. května 2016 konala na pražské Základní škole Meteorologická společná akce Hasičského záchranného sboru ČR a České školní inspekce.

Při tiskovém brífinku generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Drahoslav Ryba zmínil důležitost výuky problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí na všech stupních škol a poděkoval České školní inspekci za výrazné partnerství při propagaci bezpečnostních témat ve vzdělávání. Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys nastínil výsledky šetření hodnotící kvalitu výuky této problematiky ve školách a jménem úřadu podpořil výchovu a vzdělávání v tématech ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Následovala prezentace garantky vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva plk. Eleonóry Tilcerové, která osvětlila formy vzdělávání dětí ze strany Hasičského záchranného sboru ČR. Dále byla pro připravena ukázka výuky ochrany člověka za mimořádných událostí v jedné ze tříd školy a výstava pomůcek a materiálů k výuce.