AKTUALITY

 • 25.9.2018

  Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

 • 11.9.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

  Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

 • 11.9.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 5.9.2018

  Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce podpořila vzdělávání k ochraně člověka za mimořádných událostí

U příležitosti Dne požární bezpečnosti se v pátek 13. května 2016 konala na pražské Základní škole Meteorologická společná akce Hasičského záchranného sboru ČR a České školní inspekce.

Při tiskovém brífinku generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Drahoslav Ryba zmínil důležitost výuky problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí na všech stupních škol a poděkoval České školní inspekci za výrazné partnerství při propagaci bezpečnostních témat ve vzdělávání. Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys nastínil výsledky šetření hodnotící kvalitu výuky této problematiky ve školách a jménem úřadu podpořil výchovu a vzdělávání v tématech ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Následovala prezentace garantky vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva plk. Eleonóry Tilcerové, která osvětlila formy vzdělávání dětí ze strany Hasičského záchranného sboru ČR. Dále byla pro připravena ukázka výuky ochrany člověka za mimořádných událostí v jedné ze tříd školy a výstava pomůcek a materiálů k výuce.