AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

ČŠI zahájila provoz InspIS PORTÁLu

Dne 1. října 2014 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek oficiálně představil nový informační systém České školní inspekce - InspIS PORTÁL. S uvedením do veřejnému provozu jsou vyplněny kompletní profily 298 škol a školských zařízení, které tak učinily v průběhu systémové pilotáže. U všech ostatních škol se nyní zobrazují základní informace dostupné ze školského rejstříku.

Seznam škol s vyplněnými profily naleznete zde.

V průběhu následujícího období budou do systému zadávat údaje přímo jednotlivé školy. U škol s nevyplněnými kompletními profily se nejedná o chybu InspIS PORTÁLu, ale čeká se na jejich vyplnění samotnými školami. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Věříme, že se už brzy InspIS PORTÁL stane užitečným nástrojem pro vyhledávání komplexních informací o co největším počtu škol.