AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce podepsala dohodu o spolupráci se Svazem měst a obcí ČR

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl podepsali ve čtvrtek 2. 6. 2016 dohodu o spolupráci mezi oběma institucemi. Předmětem spolupráce bude zejména výměna poznatků a zkušeností v oblasti počátečního vzdělávání, participace na tvorbě metodických dokumentů a evaluačních materiálů, připomínkování materiálů týkajících se vzdělávání nebo reciproční poskytování lektorování v tématech souvisejících s počátečním vzděláváním a hodnocením jeho kvality a efektivity. Za Českou školní inspekci bude spolupráci koordinovat náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, za Svaz měst a obcí ČR pak jeho výkonný ředitel Dan Jiránek.