AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Tematická zpráva – Spolupráce základních škol s OSPOD

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na spolupráci základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

V elektronické podobě je tematická zpráva k dispozici zde.