AKTUALITY

 • 25.9.2018

  Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

 • 11.9.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

  Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

 • 11.9.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 5.9.2018

  Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce bude více spolupracovat s krajskými zařízeními pro DVPP

V pondělí 31. 10. 2016 se ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys setkali s vedoucími pracovníky krajských zařízení pro DVPP. Cílem setkání bylo podrobněji rozebrat aktuální stav DVPP a náměty České školní inspekce k dalšímu vzdělávání pedagogů (včetně akcentu na realizaci DVPP přímo ve školách). Představeny byly také informační systémy České školní inspekce využitelné přímo školami a školskými zařízeními (zejména systém pro práci se školními vzdělávacími programy InspIS ŠVP, inspekční systém elektronického testování InspIS SET a systém pro prezentaci, sdílení informací a tvorbu webových stránek InspIS PORTÁL) a vzdělávací programy zaměřené na pedagogický leadership (Vzdělávací lídr) a analýzu vyučovacích hodin (Lesson study), které Česká školní inspekce připravila a pilotně ověřila v rámci individuálního projektu národního Kompetence III. Všichni přítomní se v závěru setkání dohodli na další spolupráci, jejíž parametry budou ze strany vedení České školní inspekce v nejbližší době představeny také jednotlivým krajským radním zodpovědným za školství. Setkání se zúčastnili vedoucí představitelé zařízení pro DVPP ze Středočeského kraje, Plzeňského kraje, Ústeckého kraje, Jihočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina.