AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce bude více spolupracovat s krajskými zařízeními pro DVPP

V pondělí 31. 10. 2016 se ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys setkali s vedoucími pracovníky krajských zařízení pro DVPP. Cílem setkání bylo podrobněji rozebrat aktuální stav DVPP a náměty České školní inspekce k dalšímu vzdělávání pedagogů (včetně akcentu na realizaci DVPP přímo ve školách). Představeny byly také informační systémy České školní inspekce využitelné přímo školami a školskými zařízeními (zejména systém pro práci se školními vzdělávacími programy InspIS ŠVP, inspekční systém elektronického testování InspIS SET a systém pro prezentaci, sdílení informací a tvorbu webových stránek InspIS PORTÁL) a vzdělávací programy zaměřené na pedagogický leadership (Vzdělávací lídr) a analýzu vyučovacích hodin (Lesson study), které Česká školní inspekce připravila a pilotně ověřila v rámci individuálního projektu národního Kompetence III. Všichni přítomní se v závěru setkání dohodli na další spolupráci, jejíž parametry budou ze strany vedení České školní inspekce v nejbližší době představeny také jednotlivým krajským radním zodpovědným za školství. Setkání se zúčastnili vedoucí představitelé zařízení pro DVPP ze Středočeského kraje, Plzeňského kraje, Ústeckého kraje, Jihočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina.