AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce bude více spolupracovat s krajskými zařízeními pro DVPP

V pondělí 31. 10. 2016 se ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys setkali s vedoucími pracovníky krajských zařízení pro DVPP. Cílem setkání bylo podrobněji rozebrat aktuální stav DVPP a náměty České školní inspekce k dalšímu vzdělávání pedagogů (včetně akcentu na realizaci DVPP přímo ve školách). Představeny byly také informační systémy České školní inspekce využitelné přímo školami a školskými zařízeními (zejména systém pro práci se školními vzdělávacími programy InspIS ŠVP, inspekční systém elektronického testování InspIS SET a systém pro prezentaci, sdílení informací a tvorbu webových stránek InspIS PORTÁL) a vzdělávací programy zaměřené na pedagogický leadership (Vzdělávací lídr) a analýzu vyučovacích hodin (Lesson study), které Česká školní inspekce připravila a pilotně ověřila v rámci individuálního projektu národního Kompetence III. Všichni přítomní se v závěru setkání dohodli na další spolupráci, jejíž parametry budou ze strany vedení České školní inspekce v nejbližší době představeny také jednotlivým krajským radním zodpovědným za školství. Setkání se zúčastnili vedoucí představitelé zařízení pro DVPP ze Středočeského kraje, Plzeňského kraje, Ústeckého kraje, Jihočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina.