AKTUALITY

 • 3.7.2018

  Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

 • 3.7.2018

  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

 • 15.6.2018

  Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

 • 13.6.2018

  Česká školní inspekce diskutovala s oborovými didaktiky nad výsledky testování

  Ve dnech 29. května, 5. června a 7. června 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnily odborné semináře nad výsledky testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které Česká školní inspekce realizovala na jaře roku 2017. Semináře navázaly na tradici pořádat setkání s různě zaměřenými odborníky nad výsledky testování prováděných Českou školní inspekcí, která byla založena již před několika lety.

 • 7.6.2018

  Česká školní inspekce provedla šetření PISA 2018 a TALIS 2018

  V rámci pravidelného zapojování České republiky do mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání provedla Česká školní inspekce na jaře tohoto roku hlavní sběry dat šetření PISA 2018, které bylo v aktuálním cyklu zaměřeno zejména na sledování čtenářské gramotnosti patnáctiletých žáků, a TALIS 2018 mapujícího pracovní podmínky učitelů a ředitelů škol. Zároveň byl realizován také a pilotní sběr dat šetření TIMSS 2019, které se věnuje matematice a přírodovědě.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce bude více spolupracovat s krajskými zařízeními pro DVPP

V pondělí 31. 10. 2016 se ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys setkali s vedoucími pracovníky krajských zařízení pro DVPP. Cílem setkání bylo podrobněji rozebrat aktuální stav DVPP a náměty České školní inspekce k dalšímu vzdělávání pedagogů (včetně akcentu na realizaci DVPP přímo ve školách). Představeny byly také informační systémy České školní inspekce využitelné přímo školami a školskými zařízeními (zejména systém pro práci se školními vzdělávacími programy InspIS ŠVP, inspekční systém elektronického testování InspIS SET a systém pro prezentaci, sdílení informací a tvorbu webových stránek InspIS PORTÁL) a vzdělávací programy zaměřené na pedagogický leadership (Vzdělávací lídr) a analýzu vyučovacích hodin (Lesson study), které Česká školní inspekce připravila a pilotně ověřila v rámci individuálního projektu národního Kompetence III. Všichni přítomní se v závěru setkání dohodli na další spolupráci, jejíž parametry budou ze strany vedení České školní inspekce v nejbližší době představeny také jednotlivým krajským radním zodpovědným za školství. Setkání se zúčastnili vedoucí představitelé zařízení pro DVPP ze Středočeského kraje, Plzeňského kraje, Ústeckého kraje, Jihočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina.