AKTUALITY

 • 3.7.2018

  Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

 • 3.7.2018

  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

 • 15.6.2018

  Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

 • 13.6.2018

  Česká školní inspekce diskutovala s oborovými didaktiky nad výsledky testování

  Ve dnech 29. května, 5. června a 7. června 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnily odborné semináře nad výsledky testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které Česká školní inspekce realizovala na jaře roku 2017. Semináře navázaly na tradici pořádat setkání s různě zaměřenými odborníky nad výsledky testování prováděných Českou školní inspekcí, která byla založena již před několika lety.

 • 7.6.2018

  Česká školní inspekce provedla šetření PISA 2018 a TALIS 2018

  V rámci pravidelného zapojování České republiky do mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání provedla Česká školní inspekce na jaře tohoto roku hlavní sběry dat šetření PISA 2018, které bylo v aktuálním cyklu zaměřeno zejména na sledování čtenářské gramotnosti patnáctiletých žáků, a TALIS 2018 mapujícího pracovní podmínky učitelů a ředitelů škol. Zároveň byl realizován také a pilotní sběr dat šetření TIMSS 2019, které se věnuje matematice a přírodovědě.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Podpora škol a školských zařízení – web zdarma prostřednictvím InspIS PORTÁL

Jako jeden z nástrojů podpory škol a školských zařízení nabízí Česká školní inspekce k využití informační systém InspIS PORTÁL, který plní roli multifunkčního webového portálu, jenž všem subjektům zapsaným ve školském rejstříku umožňuje veřejně publikovat komplexní informace o jejich činnostech (veřejnost pak může prostřednictvím tohoto systému vyhledávat dostupné školy a školská zařízení dle zadaných parametrů a kritérií). Každá škola a každé školské zařízení má možnost jednoduše naplnit svůj profil (ke dni 22. 11. 2016 systém InspIS PORTÁL disponuje cca 3.700 vyplněnými profily). Noví uživatelé, kteří svůj profil dosud nenaplnili a chtějí tak učinit, naleznou potřebné informace v příslušném manuálu -zde-.

Krátké prezentační video představující systém InspIS PORTÁL jako celek je ke zhlédnutí -zde-.
 
Nově je pomocí systému InspIS PORTÁL možné vytvářet, provozovat a spravovat také vlastní webovou stránku školy či školského zařízení. Prostředí, které k tomu slouží, je velmi jednoduché a může jej obsluhovat zcela běžný nebo i začínající uživatel ICT. Pomocí systému je řešen i problém tzv. webhostingu (přidělení internetové adresy webu včetně provozu webového obsahu a jeho zálohování).  Webová stránka školy nebo školského zařízení bude viditelná na adrese www.webskoly.cz/<nazevskoly>, ukázku takto vytvořeného webu naleznete -zde-.
 
Využití informačního systému InspIS PORTÁL pro tvorbu a správu webových stránek školy či školského zařízení je zcela ZDARMA.
 
V příloze naleznete manuál, který postup při tvorbě webových stránek prostřednictvím systému InspIS PORTÁL srozumitelně popisuje.
 
V případě jakýchkoli dotazů lze využít systém InspIS HELPDESK nebo telefonní linku 800 409 999.