AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Podpora škol a školských zařízení – web zdarma prostřednictvím InspIS PORTÁL

Jako jeden z nástrojů podpory škol a školských zařízení nabízí Česká školní inspekce k využití informační systém InspIS PORTÁL, který plní roli multifunkčního webového portálu, jenž všem subjektům zapsaným ve školském rejstříku umožňuje veřejně publikovat komplexní informace o jejich činnostech (veřejnost pak může prostřednictvím tohoto systému vyhledávat dostupné školy a školská zařízení dle zadaných parametrů a kritérií). Každá škola a každé školské zařízení má možnost jednoduše naplnit svůj profil (ke dni 22. 11. 2016 systém InspIS PORTÁL disponuje cca 3.700 vyplněnými profily). Noví uživatelé, kteří svůj profil dosud nenaplnili a chtějí tak učinit, naleznou potřebné informace v příslušném manuálu -zde-.

Krátké prezentační video představující systém InspIS PORTÁL jako celek je ke zhlédnutí -zde-.
 
Nově je pomocí systému InspIS PORTÁL možné vytvářet, provozovat a spravovat také vlastní webovou stránku školy či školského zařízení. Prostředí, které k tomu slouží, je velmi jednoduché a může jej obsluhovat zcela běžný nebo i začínající uživatel ICT. Pomocí systému je řešen i problém tzv. webhostingu (přidělení internetové adresy webu včetně provozu webového obsahu a jeho zálohování).  Webová stránka školy nebo školského zařízení bude viditelná na adrese www.webskoly.cz/<nazevskoly>, ukázku takto vytvořeného webu naleznete -zde-.
 
Využití informačního systému InspIS PORTÁL pro tvorbu a správu webových stránek školy či školského zařízení je zcela ZDARMA.
 
V příloze naleznete manuál, který postup při tvorbě webových stránek prostřednictvím systému InspIS PORTÁL srozumitelně popisuje.
 
V případě jakýchkoli dotazů lze využít systém InspIS HELPDESK nebo telefonní linku 800 409 999.