Zde může být obrázek školy.

Základní škola Tursko, okres Praha - západ

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Tursko, okres Praha - západ
Adresa školy: Ulice: Pražská 67
Obec: Tursko
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 65
Ředitel:Mgr. Renata Vařechová
Kontakt na školu Telefon: 315 786 025
Mobil: 724 840 861
Email: zs.tursko@seznam.cz
Web: http://www.zstursko.cz
IČ:75034808
RED-IZO:600053326
Zřizovatel:Obec Tursko
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Pražská 67
Obec: Tursko
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 65
Kontakt na školu: Telefon: 315 786 025
IZO:000241768
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 217
Aktuální počet žáků: 169
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.3.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 316, 456
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: SVPTursko final od 1.9.2016 s dodatkem.doc (961 KB)
Školní řád: školní řád Tursko.doc (206,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020.doc (529,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: integrace, asistent
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Interaktivní tabule
Zájmové činnosti: jazykové, zdravotnické, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Tursko 67
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 65
Kontakt na školu: Telefon: 315 786 025
IZO:113900449
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Holubice
Obec: Tursko
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 65
Kontakt na školu: Telefon: 315 694 057
IZO:181003295