AKTUALITY

  • 25.5.2018

    Udělení souhlasu

  • 21.5.2018

    GDPR

    Pověřenec pro GDPR pro naši organizaci je Mgr. Jan Mudra. Tel. 774 229 022 Email: jan.mudra@sms-sluzby.cz

» Zobrazit všechny články z rubriky

Provozní řád mateřské školy

 

Základní škola a mateřská škola Krušovice, okres Rakovník

Provozní řád mateřské školy

Č. jednací: 3 /2019

Platnost ode dne:  4. 1. 2018

Účinnost od: 7. 1. 2019

Spisový znak:

Skartační znak: A5

 

   Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

   Kapacita mateřské školy: 20 dětí (+ 4 na výjimku)

   Provozní doba školy: 6, 00 – 16, 00 hodin

 

 

 Režimové požadavky

 

    Režim dne je možné pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

 

a) Nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00 hod.) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají  celý den, prolínají se činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí.

c)  Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

d)  Pohybové aktivity:   

- denně zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

- průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti

- 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti

- denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

- pro pohybové chvilky děti využívají také školní tělocvičnu

e) Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 10 – 12 hodin,  odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.

Pozemek k pobytu venku: využíváme školní zahradu, denně  vycházky obcí nebo  do lesa.

 Údržba školní zahrady: podle potřeby sekání trávníků (pracovníci OÚ),  zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby úprava (kropení) písku v pískovišti.

Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě  odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelka jim nabídne náhradní aktivity ( klidné hry) ve třídě. Lehátka máme nastálo rozložená v ložnici, označená značkami dětí. Některá lehátka rozkládáme dle potřeby na spaní ve třídě.  Po odpočinku si ml.děti s pomocí učitelky, starší samostatně, urovnají pokrývku a pověsí (rozloží na lehátku) pyžamo.

 

 

g) Stravování:

- vlastní strava připravená ve školní kuchyni

- svačiny se podávají v době od 9 hodin ve školní jídelně, odpoledne od 14,30 hodin –ve třídě mat. školy, st. děti rozdají kuchařkami připravenou svačinu, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené

- obědy se vydávají od 12,00 do 12,30 hodin, polévky nalévají z připravených mís učitelky, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.  Zákaz vstupu do jídelny MŠ platí pro všechny cizí osoby.

h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici ve  třídě tekutiny v konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťují učitelky MŠ), a své hrnečky. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje učitelka vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, minerálky.

 

Zdravotní a hygienické požadavky

- pravidelné větrání tříd

- dostatečný pobyt venku

- kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ

- ochrana před osluněním a narušením zrakové pohody je zajištěna žaluziemi

- ve třídě je umístěn vnitřní teploměr, v kabinetu MŠ venkovní teploměr; kontrola teploty vzduchu je prováděna průběžně učitelkami

 

Režim manipulace s prádlem

- prací a sušení prádla v sušičce je prováděno mimo prostory mateřské školy

- ručníky se mění 1x týdně nebo dle potřeby častěji

- ložní prádlo se mění 1x za tři týdny nebo dle potřeby

- špinavé ručníky a ložní prádlo se odnáší v igelitových obalech a z nich se ihned vloží do pračky. Teprve poté se navléká čisté ložní povlečení. Manipulace s prádlem je prováděna v době, kdy v místnostech nepobývají děti. Špinavé a čisté prádlo se nesmí křížit. Po vyprání se prádlo suší v sušičce. Čisté prádlo se ukládá do uzavíratelné skříně, která se pravidelně větrá.

k) úklid a desinfekce provádí uklízečka dle náplně práce

 

 

 

 

 

V Krušovicích dne  4. 1. 2019                                                                                                                                                                                               Mgr. Lenka Vernerová, ředitelka

Soubory ke stažení