AKTUALITY

 • 25.5.2018

  Udělení souhlasu

 • 21.5.2018

  GDPR

  Pověřenec pro GDPR pro naši organizaci je Mgr. Jan Mudra. Tel. 774 229 022 Email: jan.mudra@sms-sluzby.cz

» Zobrazit všechny články z rubriky

Provozní řád školní jídelny

 

Provozní řád školní jídelny

 1. Školní jídelna je v provozu denně od 5.15 do 14.30 hodin.
 2. Stravují se zde děti MŠ, žáci ZŠ, pedagogičtí pracovníci a provozní pracovníci školy.
 3. Do vlastních nádob se vydává jídlo cizím strávníků, občanům Krušovic od 10:30 do 11.00 hod. Nádoby je nutné doručit vždy den předem.
 4. Školní jídelna připravuje i dopolední svačiny pro děti z MŠ s celodenním stravováním i pro žáky ZŠ.
 5. Obědy se odhlašují v ZŠ a MŠ každý den do 7.00 hod. ráno na telefonní číslo školní jídelny – 313 502 618 nebo na e-mailovou adresu jidelnakrusovice@seznam.cz
 6. Svačiny se vydávají pro žáky ZŠ od 9.40 do 10.00, pro děti v MŠ od 9.00 do 9. 30 hod.

     Obědy se vydávají od 11.40 do 13,00 hod.

7. Jídelna zajišťuje pitný režim pro žáky ZŠ v době svačiny a oběda, v prostorách družiny mají žáci k dispozici po celý den balenou vodu a šťávu. Pro MŠ je nádoba s pitím umístěna do prostor MŠ, kde děti obslouží pedagogické pracovnice.

8. Zbytky z jídelny odebírá bezplatně podle sjednané dohody p. Andrea Šlapáková.

9. Za bezpečnost dětí a žáků ve školní jídelně odpovídá pracovník, který vykonává dohled podle rozpisu.

10.Za úklid v prostorách jídelny zodpovídá personál kuchyně.

11. Za evidenci školního stravování a sklad potravin zodpovídá vedoucí školní jídelny na základě dohody o hmotné odpovědnosti.

12. Stravné od žáků a dětí se nevybírá hotově, evidenci a vyúčtování stravného za běžný měsíc provádí vedoucí školní jídelny a nejpozději do 5. dne následujícího měsíce ho předá ke zpracování ředitelce školy. Stravné od cizích strávníků předává vedoucí ŠJ pokladní školy.

13. Jídelní lístky sestavuje vedoucí jídelny spolu s kuchařkou na 2 týdny dopředu, jsou vyvěšeny pro rodiče i žáky na chodbách ZŠ a MŠ, na webových stránkách školy a cizí strávníci je obdrží minimálně týden předem.

                                                                  

V Krušovicích 10. 11. 2018                                                                           Mgr. Lenka Vernerová