AKTUALITY

 • 25.5.2018

  Udělení souhlasu

 • 21.5.2018

  GDPR

  Pověřenec pro GDPR pro naši organizaci je Mgr. Jan Mudra. Tel. 774 229 022 Email: jan.mudra@sms-sluzby.cz

» Zobrazit všechny články z rubriky

Kritéria přijímání

Kritéria přijímání dětí do MŠ se řídí § 33 a 34 zákona č.561/2004 Sb.,  vnitřní směrnicí jsou pro školní rok 2018/2019 upravena kritéria přijímání do MŠ takto:

 • přednostně přijímáme děti, které dovrší do 31. srpna 2018 4 let věku  a starší s trvalým pobytem v obci
 • děti ze spádové oblasti, které dovrší při nástupu do MŠ 3 let - od nejstarších po nejmladší
 • děti, které mají v MŠ a ZŠ sourozence
 • děti mladší tří let fyzicky a psychicky schopné vzdělávat se podle RVP PV – nepoužívají pleny ani na spaní, samy se nají lžící, svléknou se
 • ve výjimečných případech řeší žádost o přijetí dítěte ředitelka školy individuálně ve spolupráci se zřizovatelem

 

Mgr. Dagmar Šmídová,

ředitelka ZŠ a MŠ Krušovice