AKTUALITY

  • 25.5.2018

    Udělení souhlasu

  • 21.5.2018

    GDPR

    Pověřenec pro GDPR pro naši organizaci je Mgr. Jan Mudra. Tel. 774 229 022 Email: jan.mudra@sms-sluzby.cz

» Zobrazit všechny články z rubriky

Velikonoční jarmark

V sobotu 6. 4. 2019 jste mohli od rána navštívit Velikonoční jarmark v Krušovicích, který pro všechny zájemce připravily děti s paní učitelkami.

K zakoupení byly různé dekorační drobnosti, přáníčka, zápichy, ozdoby, stojánky vztahující se k jaru. Pozvání přijaly také  prodejkyně ze Řevničova a Lišan, které nabízely pomlázky, jarní svícny a háčkované či paličkované dekorace.

Někteří rodiče a mítní občané nás podpořili i darováním předmětů do prodeje, tudíž byla možnost zakoupit si velikonoční mazanec, perníčky nebo jiné dobroty.

Paní kuchařky ze školní jídelny napekly pro děti beránky a sušenky, paní školnice přispěla velikonočními perníčky. 

Od zahájení akce jsme byli potěšeni nebývalým zájmem občanů a jsme velice vděčni za veškeré sponzorské dary, nejen finanční. Poděkování patří zejména paní Vágnerové, za pomoc s přípravou a také za nemalý finanční dar.

Krušovičtí žáci si nyní budou moci vybrat hry či stavebnice, které ze získaných peněz zakoupíme. Do MŠ budou hračky vybrány paní učitelkami.