Pedagogičtí pracovníci

Mgr. et Mgr. Marcela Balážová, 4. třída

2. patro, kabinet č. 33

Pro rodiče: pondělí 13:00-14:00

Pro žáky: úterý 13:00-14:00

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 27

E-mail: mbalazova.konzultace@seznam.cz

 

Mgr. Bc. Ilona Bočinská, ředitelka školy,

výchovná a kariérová poradkyně

1. patro, dveře č. 19

Pro rodiče: pondělí 13:00 – 14:00

Pro žáky: pondělí 7:00 – 8:00

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 44

E-mail: ibocinska@zsbn-prerov.cz

 

Mgr. Jiří Daněk, sociální pedagog,

vedoucí školního poradenského pracoviště

1. patro, školní poradenské pracoviště, dveře č. 16

Pro rodiče: pondělí 8:00 – 8:45

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 24

E-mail: danek.konzultace@seznam.cz

 

Mgr. Jitka Dufková, speciální pedagožka, vedoucí metodického sdružení asistent pedagoga

1. patro, školní poradenské pracoviště, dveře č. 16

Pro rodiče: pondělí 14:00 – 15:00

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 24

E-mail: dufkova.konzultace@seznam.cz

 

Bc. Lenka Fialová, asistentka pedagoga v 6. třídě

Přízemí, kabinet č. 1

Pro žáky: pondělí 7:30 – 8:00

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 33

E-mail: fialova.konzultace@seznam.cz

 

Mgr. Bc. Gabriela Gogelová

1. patro, kabinet č. 23

Pro rodiče: úterý 13:15 – 14:00

Pro žáky: úterý 13:15 – 14:00

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 36

E-mail: gogelova.konzultace@seznam.cz

 

Eva Hlavačková, 5. třída

1. patro, sborovna

Pro rodiče: čtvrtek 8:00 – 9:00

Pro žáky: pátek 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 21

E-mail: ehlavackova.konzultace@seznam.cz

 

Bc. Veronika Hlavačková, 1. A

Přízemí, kabinet č. 2

Pro rodiče: úterý 11:45 – 12:45

Pro žáky: úterý 7:00 – 7:45

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 46

E-mail: vhlavackova.konzultace@seznam.cz

 

Bc. Adéla Hlávka Nezhybová, DiS., 8. třída

1. patro, kabinet č. 25

Pro rodiče: pondělí 12:45 – 13:30

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 21

E-mail: nezhybova.konzultace@seznam.cz

 

Hlobilová Marie, asistentka pedagoga v přípravné třídě

Přízemí, přípravná třída

Pro žáky: pondělí 13:00 – 14:00

Po předchozí domluvě

Tel.: 581 29 79 21

email: hlobilova.konzultace@seznam.cz

 

Lenka Jandová, asistentka pedagoga v 7. třídě

2. patro, kabinet č. 33

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 27

E-mail: jandova.konzultace@seznam.cz

 

Mgr. Ivana Javorská, 6. třída,

metodička prevence

2. patro, kabinet č. 28

Úterý 8:00 – 10:30 – 1. patro, školní poradenské pracoviště, dveře č. 16

Pro rodiče: úterý 8:00 – 8:45

Pro žáky: úterý 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 35

E-mail: javorska.konzultace@seznam.cz

 

Gabriela Joslová, DiS.; asistentka pedagoga ve 4. třídě

2. patro, kabinet č. 33

Pro žáky: úterý 7:00 – 7:45

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 27

E-mail: joslova.konzultace@seznam.cz

 

Mgr. Helena Kašpárková, zástupkyně ředitelky školy

1. patro, dveře č. 20

Pro rodiče: úterý 13:00 – 14:00

Pro žáky: pondělí 7:00 – 8:00

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 23

E-mail: kasparkova.konzultace@seznam.cz

hkasparkova@zsbn-prerov.cz

 

Bc. Ivana Kazimírová, učitelka 2. stupně

2. patro, kabinet č. 33

Pro rodiče: čtvrtek 9:00 – 9:45

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 27

E-mail: kazimirova.konzultace@seznam.cz

 

Emílie Klesnilová, vychovatelka školní družiny – oddělení I

Přístavba

Telefon: 581 29 79 37

 

Mgr. Eva Kopalová, přípravný ročník

Přízemí, přípravná třída

Pro rodiče: pondělí 13:00 – 14.00

Pro žáky: pondělí 13:00 – 14.00

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 21

email: kopalova.konzultace@seznam.cz 

 

Mgr. Kristýna Kubíková, učitelka 2. stupně

1. patro, kabinet č. 25

Pro rodiče: středa 10:00 – 10:45

Pro žáky: čtvrtek 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

E-mail: kubikova.konzultace@seznam.cz 

Telefon: 581 29 79 21

 

Kytlicová Zuzana, asistentka pedagoga v 6. třídě

1. patro, kabinet č. 23

Pro žáky: pondělí 7:30 – 8:00

Po předchozí domluvě

email: kytlicova.konzultace@seznam.cz

Tel.: 581 29 79 36

 

Ivana Martinčíková, DiS; asistentka pedagoga ve 2. třídě

vychovatelka školní družiny – oddělení I

1. patro, kabinet č. 23

Konzultační hodiny:

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

E-mail: martincikova.konzultace@seznam.cz

Telefon: 581 29 79 36

 

Mgr. Marika Možnarová, 2. třída

speciální pedagožka, logopedie

1. patro, kabinet č. 23

Pro rodiče: pondělí 12:40 – 13:40

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 36

E-mail: moznarova.konzultace@seznam.cz

 

 

Mgr. Veronika Pinková, 1. B,

metodička ICT

2. patro, kabinet č. 26

Pro rodiče: pondělí 11:45 – 12:45

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 21

E-mail: pinkova.konzultace@seznam.cz

 

Petra Plhalová, asistentka pedagoga v 8. třídě

1. patro, kabinet č. 25

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7:45

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 21

E-mail: plhalova.konzultace@seznam.cz

 

Bc. Radmila Procházková, 7. třída

2. patro, kabinet č. 33

Pro rodiče: úterý 8:00 – 8:45

Pro žáky: čtvrtek 7:00 – 7:45

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 27

E-mail: prochazkova.konzultace@seznam.cz

 

Mgr. Kateřina Schubertová, 3. třída

Přízemí, kabinet č. 2

Pro rodiče: pondělí 13:15 – 14:00

Pro žáky: čtvrtek 13:15 – 14:00

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 46

E-mail: schubertova.konzultace@seznam.cz

 

Mgr. Zlata Suchánková, 9. třída

2. patro, kabinet č. 28

Pro rodiče: čtvrtek 13:00 – 14:00

Pro žáky: středa 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 35

E-mail: suchankova.konzultace@seznam.cz

 

Markéta Štulová, DiS.; asistentka pedagoga ve 3. třídě

Přízemí, kabinet č. 2

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7.40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 46

E-mail: stulova.konzultace@seznam.cz

 

Kateřina Vaculíková, asistentka pedagoga v 5. třídě

2. patro, kabinet č. 33

Pro žáky: středa 11:40 – 12:25

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 27

E-mail: vaculikova.konzultace@seznam.cz

 

Barbora Škrabánková, školní psycholožka

1. patro, školní poradenské pracoviště, dveře č. 16

Pro rodiče: pondělí 14:00 – 15:00

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 24

E-mail:  skrabankova.konzultace@seznam.cz

 

Pavlína Vyhnánková, asistentka pedagoga ve 3. třídě

Přízemí, kabinet č. 2

Pro žáky: čtvrtek 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 46

E-mail: vyhnankova.konzultace@seznam.cz

 

Ing. Bc. Michaela Vlachopulu, učitelka 2. stupně

2. patro, kabinet č. 33

Pro rodiče: pondělí 10:00 – 10:45

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 27

E-mail: vlachopulu.konzultace@seznam.cz