Třídní schůzky v dubnu 2019

Třídní schůzky pro rodiče proběhne na ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16

Třída

Datum

Čas

1.

Pondělí 1. 4. 2019

11.40-12.30

2.

Čtvrtek 11. 4. 2019

11.40-12.30

3.

Čtvrtek 11. 4. 2019

11.40-12.30

4.

Čtvrtek 11. 4. 2019

11.40-12.30

5.

Čtvrtek 11. 4. 2019

11.40-12.30

6.

Čtvrtek 11. 4. 2019

12:30-13:30

7.

Čtvrtek 11. 4. 2019

12:30-13:30

8.

Čtvrtek 11. 4. 2019

12:30-13:30

9.

Čtvrtek 11. 4. 2019

12:30-13:30

Těšíme se na Vaši hojnou účast!