Třídní schůzky v září 2018

Třídní schůzky v 1. třídě proběhnou v 9:40 hodin

 

Třídní schůzky ve 2. až 5. třídě proběhnou v 11:40 hodin

 

Třídní schůzky v 6. až 9. třídě proběhnou ve 12.00 hodin