Čjal, M

Milí žáci, 

posílám vám další úkoly:

 

Český jazyk doplnit i, y :  strana 33,cvičení 4,   str.34, cv.6,jen opsat,   str.34,cv.8,   str.36, cv.15.

Do sešitu ČJ ( nebo cvičný).

Čítanka str.20-30 přečíst, postupně, třeba každý den 1 stranu.

Matematika:  

Zapsat násobky 2,3,4,5,6,7,8,9,10 nahoru a dolů, takto :

například: 4,8,12,...…..40.

                    40, 36.42,...………..4

Opakovat násobilku .

Kdo zvládne, vymyslí slovní úlohy na +,    -,     :,   .  (plus, minus,  dělení, krát ).

například:  Jana má   245 korun , Petr má 614 korun. Kolik mají dohromady? napsat, vymyslet  příklad a odpověďˇ

                      245 +614 =859

                      Dohromady mají 859 korun.

Do sešitu Ma nebo cvičného.

 

Komu dojde sešit, tak si prosím kupte.

Kdo by chtěl dělat úkoly na počítači a poslat mi je na mail, může, sešity budeme kontrolovat až ve škole.

 

Všechny moc zdravím!!!