Pro rodiče předškoláčků

Vážení rodiče,

 

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky Vašeho dítěte.

Máte doma děti v předškolním věku, není nutné, je cíleně učit. Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními:

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o květiny, zvířata…);
  • dbejte o pravidelný režim;
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, hry „něco“);
  • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
  • společně zpívejte, kreslete, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;

 

Povídejte si s dětmi o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje. Mluvit s dětmi o pandemii, která obrací náš svět vzhůru nohama, může být náročné. Jako inspiraci vám posílám ilustrovanou brožurku, kde jsou náměty, jak vést rozhovor s dětmi o nastalé zátěžové situaci.

 

Zdroj: Speciál pro podporu výuky na dálku, upraveno.

Soubory ke stažení