Čjal, M

Milí žáci, zde máte učivo na další období:

Matematika   velká, zelená: strana 12-19,( je to násobení a dělení, kde jsou u čísel nuly,při násobení dejte do výsledku tolik nul, kolik má dohromady 1. a 2. číslo, například: 20.3=600, u dělení se zbavíme nul 90:30=3).

Ve čtvrtek 7. 5. 2020 dostanete barevnou pomůcku, kde dobře uvidíte postup.  

Český jazyk  doplnit cvičení i ,y   nebo doplnit správná vyjmenovaná slova :             strana 56,cvičení 7,   str. 52 cv.11       str.49, cv. 7,        str.45, cv.15,         str.40,cv. 13.,

Opsat  do sešitu č.j.: str. 33 dole žlutá tabulka, pořádně pročíst, pochopit rozdíly při psaní i nebo y .

Čítanka : číst strana 40-50 číst každý den kousek.

Donést poslední práci do angličtiny .

Všechny moc zdravím, pěkně pracujte, každý den něco z toho.

Mgr. Marcela Balážová