Čjal, M

Matemetika: vypočítat násobení a dělení,                                                                                                                                                                                kdo si nepřijde pro nakopírované, musí opisovat do sešitu nebo na papír (přiložené příklady na  webu  školy                         a  pak vypočítat.)

Český jazyk:strana 62, cvičení 1,  básničku o vráně opsat do sešitu a naučit se nazpaměť.

                        strana 62, cvičení 3,opsat diktát a podtrhnout vyjmenovaná slova , příbuzná vyjmenovaná slova, to je                                       podobná slova ( třeba : namyšleně patří k myslit, tak také podtrhni).

                       strana 63,  cvičení 1, opište a podtrhněte slovní druhy, které poznáte(dávejte číslici,jak je v tabulce nad cv.                             1).

                       například:  Pište číslici nahoru nad slovo .

                           4                                                           5

                       třemi            ( 4-  to je číslovka)        bylo     ( 5-  to je sloveso )

Slabší žáci stačí, když všechna cvičení opíšou.

Čtení :     strana 50-60.

Doneste si s sebou ve čtvrtek 21. 5. 2020 velkou zelenou matematiku , sešity český jazyk , angličtinu, všechno, co jste udělali.

Podívejte se, kterou angličtinu ještě potřebujete dodělat .

 

Soubory ke stažení