Pokyny k domácím úkolům

 

 1. STRANA

 

ÚKOLY NA DOBU OD 25.5. DO 4.6.2020

 

Stručně

 

 

Slabikář – písmenka CH, ch strany 72, 73, 74, 75, 76, 77

Pracovní sešit ke slabikáři - písmenka CH, ch strany 42, 43, 44, 45

PÍSANKA 3 – strany 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Matematika velká žlutá – strany 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Matematika malá – strany 13, 14, 15

 

 

Podrobně

Úkoly na pondělí 25.5.

Čtení – slabikář strana 72 – vše na stránce číst

                                          – úplně dole napsat do rámečku ZÁHON

 • u brýlí rámečky vymalovat podle vzoru, co k sobě patří.

K druhé větě o psovi patří sluch (vybarvit rámečky třeba žlutě)

Ke třetí větě o Jiřině patří hrách (vybarvit rámečky třeba zeleně)

Ke čtvrté větě o Kláře patří prach (vybarvit rámečky třeba hnědě)

K páté větě o Bořkovi patří chléb (vybarvit rámečky třeba červeně)

K poslední větě o talíři patří ořech (vybarvit rámečky třeba černě )

Psaní – písanka 3 – strana 21- vše opsat

Matematika velká (žlutá) 3. díl – strana 26/1 – psát příklady a vypočítat je podle vzoru

                                                                26/2, 4 – jen vypočítat

                                                                26/3 – do rámečků vymalovat 20 černých koleček

                                                                a odzadu 3 kolečka škrtnout.

                                                                Napsat na linku 20 – 3 = 17

Úkoly na úterý 26.5.

Čtení – slabikář strana 73 – vše na stránce číst

                                         – u modrého trojúhelníčku zakroužkovat žába, pták a potom čtete

                                             Ropucha je žába. Chocholouš je pták.

 • úplně dole  H, nebo CH? Dopisujete do rámečků

MOUCHA, HUSA, ROPUCHA, HOLUB, KACHNA, HAD, LACHTAN, CHROUST, HAVRAN

Psaní – písanka 3 – strana 22 – 3 řádky opsat

 • jména Tereza, Tamara, Tadeáš napsat psacím písmem

- další dva řádky jsou věty, které napsat psacím písmem

Tomáš jí kaši.

Tereza pije mošt.

 • poslední řádek napsat psacím písmem velká písmena

Matematika velká (žlutá) 3. díl – strana 27/1 – psát na linky a počítat: 17-2=15

 

 

2. STRANA

                                                                                                                18-6=12

                                                                                                                19-5=14

                                                                                                                16-4=12

                                                                                                                20-3=17

                                                              27/2 – do rámečků namalovat 19 červených koleček

                                                                         a odzadu 6 koleček škrtnout. Na linku napsat

                                                                                      19-6=13

                                                              27/3 – jen vypočítat

Úkoly na středu 27.5.

Čtení – slabikář strana 74 – celou stránku číst

 • do rámečku namalovat každý svoji maminku
 • na linku vedle obrázku napsat její jméno

Psaní – písanka 3 – strana 23 – 8 řádků opsat

 • slova na posledním řádku plot a mrak napsat psacím písmem

Matematika malá  3. díl – strana 13/A, B, D – jen vypočítat

                                                     13/C – do rámečků namalovat 16 modrých koleček a odzadu

                                                                 4 kolečka škrtnout.

 • na linku napsat 16-4=12

Úkoly na čtvrtek 28.5.

Čtení – slabikář strana 75 – celou stránku číst

 • do rámečků psát ADÁMKU

                           ADÉLKO

                           KAMILKO

                           JIŘÍČKU

                           ALENKO

                           LUKÁŠKU

                           DAVÍDKU

 • na linku napsat každý svoje jméno

Psaní – písanka 3 – strana 24 – 3 řádky opsat (rak, rám, luk)

 • slova drak, mrak, trám, krám, kluk, hluk napsat psacím písmem

Matematika velká (žlutá) 3. díl – strana 28/1 – najít chybně vypočítané příklady, škrtnout je

                                                                           a napsat a vypočítat je na linky.

                                                                           V každém sloupci jsou 3 chyby.

                                                                28/2 – do rámečku za 18 napsat např. 13

a zakroužkovat čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

-do rámečku za 15 napsat např. 19 a zakroužkovat čísla 16, 17, 18, 19, 20

-do rámečku za 12 napsat 12 a zakroužkovat 12

-do rámečku za 10 napsat např. 9 a zakroužkovat čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

                                                                 28/3 – nemusíte dělat

Úkoly na pátek 29.5.

Čtení – slabikář strana 76 – celou stránku číst

 • u modrého trojúhelníčku spojit co k sobě patří:

V obilí jsou chrpy.                                 Z hlíny leze krtek.

U potoka jsou vrby.                               V řece žije bobr.

V lese rostou smrky.                              Na poli se pase srna.

 • úplně dole zakroužkujte metr

                                      vrtačka

                                                                                      slzy

Psaní – písanka 3 – strana 25 – vše opsat

 

 

3. STRANA

 

Matematika velká (žlutá) 3. díl – strana 29/2, 3 – jen vypočítat

                                                                29/1 – v každém hrníčku je 7 teček a do nich napsat:

                                                         do modrého – 13, 0, 4, 7, 11, 1, 10                                                                                       

                                                         do červeného – 20, 13, 19, 17, 15, 18, 16

                                                         do žlutého – 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Úkoly na pondělí 1.6.

Čtení – slabikář strana 77 – celou stránku číst

 • nahoře do rámečků doplnit a číst vlna, plný, zrno, vrba, hrneček

                                                    mlha, slza, srna, chrpa, vrtačka

 • ve žlutém vlnitém proužku rozdělit jména a číst je: ROBERT/VLASTA/PETR/DRAHA/INA/HUBERT
 • úplně dole dopsat na linky a potom číst:

Pekař napekl makové koláče.

Petr zakopl o drny na louce.

Strýc vyvrtal otvor do desky.

Bratr vynesl odpadkový koš.

Azor utekl ze dvora.

Psaní – písanka 3 – strana 26 – vše opsat

 • na poslední lince psát psacím písmem malá písmena

Matematika  malá  3. díl – strana 14/A, B, C, D – vše vypočítat

 

Úkoly na úterý 2.6.

Čtení – pracovní sešit ke slabikáři strana 42 - celou stránku číst

 • nahoře v rámečcích zakroužkovat slova, která vyjadřují obrázky pod rámečky socha B, buchty D, šachy E, hroch S, kožich Y, hrách K, ropucha Y
 • do růžových rámečků v textu dopsat BESKYDY

Psaní – písanka 3 – strana 27 – vše opsat

 • jméno Bára napsat psacím písmem

Matematika velká (žlutá) 3. díl – strana 30/2 – najít chyby, škrtnout je a správné výsledky i

                                                                           s příklady napsat na modré linky dole.

                                                                           11+6=17 ne 18              13+4=17 ne 18

                                                                           17-6=11 ne 12               17-5=12 ne 13

                                                                                                                 15+4=19 ne 18

Úkoly na středu 3.6.

Čtení – pracovní sešit ke slabikáři strana 43 - celou stránku číst

 • uprostřed do růžových rámečků napsat JELENA-
 • do rámečku namalovat jelena

Psaní – písanka 3 – strana 28 – vše opsat

 • na posledním řádku napsat slovo čáp psacím písmem

Matematika velká (žlutá) 3. díl – strana 31/1 – o kolik více jahod je na modré misce než na                

                                                                           žluté?                       Zapsat o 2                                                                                        

                           o kolik více jablek je na modré misce než na

                                                                           žluté?                       Zapsat o 4

                                                                 31/2 – namalovat 2 kytičky na modrý řádek                                                                                       

                            namalovat 7 srdíček na modrý řádek  

                            namalovat 4 domečky na modrý řádek                                                                                                                                                                             

                            namalovat 6 hvězdiček na modrý řádek  

 

 

4. STRANA

 

                 31/3 – dopočítat a napsat 4 + 2 = 6

                 31/4 – do horních rámečků namalovat 5 koleček

                            do dolních rámečků namalovat 8 koleček

                            na modrou linku napsat 5 + 3 = 8                                                      

Úkoly na středu 3.6.

Čtení – pracovní sešit ke slabikáři strana 44 - celou stránku číst

 • červenou pastelkou vybarvit v rámečcích slova, co vyjadřují obrázky: vlci, krtek, bobr, srna, vrba, kapr, hrnec, metr
 • červenou pastelkou vybarvit v rámečcích slova, která jsou dole podtržena: lustr, pudl, vítr, chrpy
 • vyjde vám obrázek z červených políček

Psaní – písanka 3 – strana 29 – opsat 5 řádků

 • poslední 3 řádky napsat slova čočka, kočka psacím písmem
 • a věta    Táta nese rýč.   Také psacím písmem

Matematika velká (žlutá) 3. díl – strana 32/1 - o kolik méně hrušek je na modré misce než na                

                                                                           žluté?                       Zapsat o 2                                                                                         

                           o kolik méně dortů je na modré misce než na

                                                                           žluté?                       Zapsat o 4

                                                                32/2 - namalovat 4 kytičky na modrý řádek                                                                                       

                           namalovat 1 srdíčko na modrý řádek  

                           namalovat 1 domeček na modrý řádek                                                                                                                                                                            

                           namalovat 3 hvězdičky na modrý řádek

                32/3-   dopočítat a napsat 7 – 3 = 4

                32/4 - do horních rámečků namalovat 9 koleček

                           do dolních rámečků namalovat 7 koleček

                           na modrou linku napsat 9 – 2 = 7

Úkoly na čtvrtek 4.6.

Čtení – pracovní sešit ke slabikáři strana 45 - celou stránku číst

 • úplně dole napsat do zelených rámečků      N

                                                                                                                    A

Psaní – písanka 3 – strana 30 – opsat 6 řádků

 • poslední dva řádky napsat psacím písmem

Matematika  malá  3. díl – strana 15/A – nakreslit na zelenou linku 4 srdíčka, 6 hvězdiček,

                                                                  4 květinky

     15/B - do horních rámečků namalovat 4 kolečka

                do dolních rámečků namalovat 1 kolečko

                 na zelenou linku napsat 4 – 3 = 1

                                                     15/C - nakreslit na zelenou linku 1 srdíčko, 4 hvězdičky,

     15/D - do horních rámečků namalovat 8 koleček

                do dolních rámečků namalovat 5 koleček

                na modrou linku napsat 8 – 3 = 5