Pokyny k domácím úkolům

  1. Strana

 

DÚ od 4.6. do 18.6.2020

 

STRUČNĚ

 

 

MATEMATIKA 3. DÍL – 33, 34, 35, 36, 37, 38

 

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY 3. DÍL  - 16, 17, 18

 

PÍSANKA 3 – 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

 

SLABIKÁŘ – 78, 79, 80, 81, 82, 83

 

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI – 46, 47, 48

 

PODROBNĚ

Pátek 5.6.2020

Čtení – slabikář str. 78 –    číst

Psaní – str.31 – dole přepis slov do psacího písma Růžena, Žaneta

Matematika – velká žlutá str.33/2, 5 – vypočítat

                                                 33/1 – domečky jsou rozklad – nahoře je vždy 10, dole psát

                                                            postupně do rámečků 1, 4, 7, 3, 5, 2, 6

                                                 33/4-  dole psát postupně do rámečků 4, 5, 2, 6, 1, 8, 7

                                                 33/3 – postupně na modré linky dopisovat 5, 5, 10, 9, 19

Pondělí 8.6.2020

Čtení - slabikář str. 79 –    číst

  • nahoře zakroužkovat      telefon          fialky
  • úplně dole přesmyčky    hrášek

                                        fazole

                                        mrkev

Psaní – str.32 – slova Žulová, boty, boby, dudy, míč, rýč, klíč - přepis slov do psacího písma

Matematika – procvičovací sešit z matematiky malý str. 16/B, D – vypočítat

                                                                                            16/A – postupně dopisovat do rámečků

                                                                                                        7, 5, 6, 3, 4

                                                                                            16/C – postupně dopisovat do rámečků

                                                                                                        6, 8, 4, 7, 5

Úterý 9.6.2020

Čtení - slabikář str. 80 –    číst

  • úplně nahoře na CH začíná    chléb

                      na F začíná       fialka

                      na C začíná      citron

                      na Ž začíná       žalud

Psaní – str.33 - přepis vět do psacího písma – POZOR nezapomínat na tečky na konci vět.

Matematika - velká žlutá str.34/3, 5 – vypočítat

                                                34/1 – do rámečku dopsat 1

                                                34/2 – do koruny stromů postupně dopisovat 2, 4, 6, 7

                                                34/2 – stromy v rámečcích – 9+1+1=11       9+2=11

                                                                                               9+1+2=12       9+3=12

                                                                                               9+1+4=14       9+5=14

                                                                                               9+1+6=16       9+7=16

                                                                                               9+1+7=17       9+8=17

                                                34/4 – dopočítat 9+2=11

                                                                           9+1+1=11

 

2. strana

Středa 10.6.2020

Čtení - slabikář str. 81 –    číst

  • dole dopsat: Potkala starou ŽENU. DCERA jí dala krajíc chleba.

                    Stařenka jí za to dala HRNEČEK. HRNEČKU, VAŘ!

Psaní – str.34 – dopsat věty slovy v pořadí psacím písmem:  žlutý, bílá, modrá, žluté, černý

Matematika - velká žlutá str.35/3, 5 – vypočítat

                                               35/1 – do rámečku dopsat – 2

                                               35/2 – stromy – postupně do korun dopisovat – 2, 4, 5, 7

                                               35/2 – stromy v rámečcích – 8+2+1=11            8+3=11

                                                                                              8+2+2=12            8+4=12

                                                                                              8+2+4=14            8+6=14

                                                                                              8+2+5=15            8+7=15

                                                                                              8+2+7=17            8+8=16

                                               35/4 – do rámečků domalovat 8 červených koleček a 4 žlutá

                                                          Kolečka + na modré linky napsat 8 + 4 = 12

 

 

Čtvrtek 11. 5.6.2020

Čtení – pracovní sešit ke slabikáři – str. 46 – číst

                             úplně nahoře do rámečků napsat FA FÉ FÍ FO FU

                             tajenka 1.KUFR

                                          2.OPICE

                                          3.RYBA

                                          4.CHLÉB

                                          5.OKO

                                          6.TALÍŘ

                           Do rámečků dole dopsat Africká FIALKA

Psaní – str.35 – poslední 4 řádky napsat psacím písmem

Matematika - procvičovací sešit z matematiky malý str. 17/B, D – vypočítat

                                                                                            17/A – postupně dopisovat do rámečků

                                                                                                        5, 3, 2, 4, 7

                                                                                            17/C – postupně dopisovat do rámečků

                                                                                                        1, 3, 6, 2, 4

 

Pátek 12.6.2020

Čtení - slabikář str. 82 – číst

                                        úplně dole dopsat do rámečku IGOR

Psaní - str.36 – poslední 2 řádky napsat psacím písmem

Matematika - velká žlutá str.36/3, 5 – vypočítat

                                                36/1 – do rámečku dopsat 3

                                                36/2 – do koruny stromů postupně dopisovat 2, 3, 4, 6

                                                36/2 – stromy v rámečcích – 7+3+1=11      7+4=11

                                                                                               7+3+2=12      7+5=12

                                                                                               7+3+3=13      7+6=13

                                                                                               7+3+4=14      7+7=14

                                                                                               7+3+6=16      7+9=16

                                                36/4 – do rámečků domalovat 7 červených koleček a 4 žlutá

                                                          kolečka + na modré linky napsat 7 + 4 = 11

 

 

 

 

 

 

 

3. strana

 

Pondělí 15.6.2020

Čtení - slabikář str. 83 - číst

Psaní – str.37 – slova přepsat psacím písmem + poslední 2 řádky jsou věty, které také přepsat           

                          psacím písmem, nezapomenout tečky na konci vět.

Matematika - velká žlutá str.37/3, 5 – vypočítat

                                                37/1 – do rámečků dopsat 4, 5

                                                37/2 – do koruny stromů postupně dopisovat 3, 4, 3, 4

                                                37/2 – stromy v rámečcích – 6+4+1=11     6+5=11

                                                                                               6+4+3=13     6+7=13

                                                                                               6+4+4=14     6+8=14

                                                                                               5+5+1=11     5+6=11

                                                                                               5+5+4=14     5+9=14

                                                37/4 – do rámečků domalovat 6 červených koleček a 5 žlutých

                                                          koleček + na modré linky napsat 6 + 5 = 11

 

Úterý 16.6.2020

Čtení - pracovní sešit ke slabikáři – str. 47 – číst

Psaní – str.38 – poslední řádek jméno Klára napsat psacím písmem

Matematika - procvičovací sešit z matematiky malý str. 18/B, D – vypočítat

                                                                                            18/A – postupně dopisovat do rámečků

                                                                                                        1, 1, 3, 3, 5

                                                                                            18/C – postupně dopisovat do rámečků

                                                                                                        1, 1, 2, 2, 3

 

 

Středa 17.6.2020

Čtení - pracovní sešit ke slabikáři – str. 48 – číst

Psaní – str.39 - poslední 2 řádky napsat psacím písmem

Matematika - velká žlutá str.38/3, 5 – vypočítat

                                                38/1 – do rámečku dopsat 6, 7, 8

                                                38/2 – do koruny stromů postupně dopisovat 2, 1, 2, 1

                                                38/2 – stromy v rámečcích – 4+6+1=11      4+7=11

                                                                                               4+6+2=12      4+8=12

                                                                                               3+7+1=11      3+8=11

                                                                                               3+7+2=12      3+9=12

                                                                                               2+8+1=11      2+9=11

                                                38/4 – do rámečků domalovat 7 červených koleček a 4 žlutá

                                                          kolečka + na modré linky napsat 4 + 7 = 11

 

 

 

 

 

 

 

18.6.2020 BUDE POSLEDNÍ SETKÁNÍ,

Kdy v tento den odevzdáte všechny sešity a učebnice ke kontrole.