Fyzika

Milí žáci, v tomto období vám nezadávám žádné nové učivo ani pracovní listy.

Protože mnozí máte nesplněné úkoly z předešlých období, bude vaší prací v tomto období:

  • doplnit si veškeré zápisy, které nemáte (do sešitu, případně – pokud vám sešit došel na papír – tj. přepsat všechny dosavadní zápisy, zápis nafotit a fotografii poslat na kasparkova.konzultace@seznam.cz,
  • dovypracovávat veškeré pracovní listy, které jste neodevzdali – po vypracování můžete pracovní list nafotit a fotografii poslat na kasparkova.konzultace@seznam.cz, anebo odevzdat při posledním odevzdávání ve čtvrtek 18. 6. 2020,
  • pokud jste nevypracovali 2 ks lapbooků, tak žádám o jejich zpracování – po vypracování můžete lapbooky nafotit a fotografii poslat na kasparkova.konzultace@seznam.cz, anebo odevzdat při posledním odevzdávání ve čtvrtek 18. 6. 2020.

Upozorňuji vás, že nesplněné úlohy vám mohou zhoršit známku, případně můžete být neklasifikováni a konat přezkoušení na konci srpna. Mgr. Helena Kašpárková

v případě potřeby mě můžete kontaktovat na telefonním čísle 724 074 197