Sdělení školní jídelny

Dle sdělení MŠMT ke stravování žáků v Zařízení školního stravování od 18. 11. 2020 sděluje jídelna následující:

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti.

Ostatní žáci,si mohou stravu odebrat "výdejním okénkem"  

Žáci v distanční výuce (krabičky 7,00 Kč)                13,00 - 13,45 hod.

(výdej přes okénko, nutné nahlásit v pokladně ŠJ den předem a uhradit při vyzvednutí stravy)Více zde: https://zssprerov2-cz.webnode.cz/kratochvilova-30/

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.


Více zde: https://zssprerov2-cz.webnode.cz/kratochvilova-30/

 

 

ŽÁCI MAJÍ OBĚDY ODHLÁŠENY. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STRAVU SI MUSÍ OBĚDY PŘIHLÁSIT V POKLADNĚ (TEL. 581 701 554) NEBO NA INTERNETU (WWW.STRAVA.CZ).

STRAVA NENÍ PŘIHLAŠOVÁNA AUTOMATICKY.

Více zde: https://zssprerov2-cz.webnode.cz/kratochvilova-30/