Na naší škole realizujeme projekt ŠABLONY MŠ ROHENICE, který je je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt ŠABLONY MŠ ROHENICE
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007528 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí do základní školy. Celková výše podpory z Evropského sociálního fondu činí 212 233,10 Kč.