Něco málo o škole

Základní škola Kudlovice leží na okraji obce a je malotřídní základní školou, která poskytuje základní vzdělání žákům 1. stupně. Vyučuje se ve třech třídách s prvním až pátým ročníkem a výuka probíhá dle aktuálního počtu žáků ve spojených ročnících. 1. ročník bývá zpravidla vždy samostatný. Za posledních 15 let byl počet žáků v daném školním roce v rozmezí od 27 do 46 žáků ve škole celkem.

Od 1.1. 2003 kdy se škola stala právním subjektem - příspěvkovou organizací je součástí školy také mateřská škola, školní družina a školní jídelna při ZŠ i se svojí školní výdejnou stravy v MŠ.