Školní družina

Družina se nachází na adrese školy a je dětem k dispozici ranní družina i odpolední.

Ranní družina je určena pro příchozí žáky v době od 7:00 do 7:45 hodin.

Odpolední družina je od 11:40 hodin do 16:00 hodin. Při špatném počasí bývá družina v prostorách školy, kde si ve třídě mohou děti hrát nebo pod dohledem paní učitelky něco vyrábět. Převážně si ale v družině hrajeme na krásné velkovní zahradě. Také v letošním školním roce máme v plánu hodně akcí. První krásná družinová akce - DRAKIÁDA nám proběhla 21.9. 2018 a moc se nám vydařila. 

Vychovatelka - Vlasta Šebková