Stravovací řád ŠJ Trboušany 2020/2021

Stravovací řád ŠJ

stravné:               celodenní  37,- pro děti do 7 let

  • přesnídávka                  9 Kč (čas výdeje 8:45 hodin)
  • oběd                            20 Kč (čas výdeje 11:45 hodin)
  • svačina                          8 Kč (čas výdeje 14:45 hodin)

 

 

celodenní 41 Kč pro děti od 7 let

  • přesnídávka                 10 Kč (čas výdeje 8:45 hodin)
  • oběd                             22 Kč (čas výdeje 11:45 hodin)
  • svačina                           9 Kč (čas výdeje 14:45 hodin)

 

*          Poplatky za stravné se hradí

           - v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ  nebo na účet číslo 181821990/0300, variabilní číslo je přiděleno plátci na  začátku nového školního roku

                                         

           - pravidelně každý měsíc - přesné datum bude zapsáno na lístku s částkou, která se má uhradit na daný měsíc, s  odpočtem vratky za obědy odhlášené předchozí měsíc                

 

*          Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit osobně, telefonicky na čísle 546 421 554 nebo emailem a to na                   sjtrbousany@seznam.cz, první den absence, nejpozději do 8:00 h, jinak je účtováno stravné v plné výši! Pokud dítě onemocní a není odhlášeno, je možné odebrat oběd pouze první den nemoci.

 

Je-li dítě nemocné v době hrazení poplatků, nebo z jiného důvodu nepřítomné, je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ a dohodnout termín uhrazení dané částky.

 

*         Odchází-li dítě z MŠ výjimečně po obědě, může si svačinu odhlásit a to do 8:00hodin v daný den. A nebo si svačinu            vyzvednout v 14:30 hodin.

 

*            V případě, že dítě dovrší v daném školním roce 7 roků, musí se stravovat podle vyšší věkové skupiny strávníků.                 To znamená, že dítě dostává větší porce jídla a také platí vyšší stravné.

 

*         Dítě hradí pouze potravinový náklad na jídlo, který je stanoven platnou vyhláškou a cenovou kalkulací.